Проучване на европейските дружества (ECS) 2009

PDF version Printer-friendly version

Проучването на европейските дружества (ECS) се провежда на всеки четири години. Проучването през 2009 г. беше второ издание и обхвана 30 страни: 27-те държави-членки, Хърватия, Турция и Бившата югославска република Македония (БЮРМ). Първите резултати са публикувани през декември 2009 г.

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely