Проучване на европейските дружества (ECS) 2009

Проучването на европейските дружества (ECS) се провежда на всеки четири години. Проучването през 2009 г. беше второ издание и обхвана 30 страни: 27-те държави-членки, Хърватия, Турция и Бившата югославска република Македония (БЮРМ). Първите резултати са публикувани през декември 2009 г.