Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009

PDF version Printer-friendly version

Η Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Η έρευνα του 2009 ήταν η δεύτερη στη σειρά και κάλυψε 30 χώρες: τα 27 κράτη μέλη, την Κροατία, την Τουρκία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Τα πρώτα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2009.

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely