Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009

Η Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Η έρευνα του 2009 ήταν η δεύτερη στη σειρά και κάλυψε 30 χώρες: τα 27 κράτη μέλη, την Κροατία, την Τουρκία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Τα πρώτα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2009.