Europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) 2009

Europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) jest przeprowadzane co cztery lata. Badanie z 2009 r. było drugim z kolei i obejmowało 30 krajów: 27 państw członkowskich, Chorwację, Turcję i Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii. Pierwsze wyniki badania zostały opublikowane w grudniu 2009 r.