Europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) 2009

PDF version Printer-friendly version

Europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) jest przeprowadzane co cztery lata. Badanie z 2009 r. było drugim z kolei i obejmowało 30 krajów: 27 państw członkowskich, Chorwację, Turcję i Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii. Pierwsze wyniki badania zostały opublikowane w grudniu 2009 r.

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely