Euroopa ettevõtete uuring (ECS) 2009

Euroopa ettevõtete uuring (ECS) korraldatakse iga nelja aasta tagant. 2009. aasta uuring oli teine ning hõlmas 30 riiki: 27 liikmesriiki, Horvaatiat, Türgit ja endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki. Esialgsed tulemused avaldati 2009. aasta detsembris.