Europæisk virksomhedsundersøgelse (ECS) 2009

Den europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) gennemføres hvert fjerde år. 2009-undersøgelsen var den anden og omfattede 30 lande: de 27 medlemsstater, Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. De første resultater blev offentliggjort i december 2009.