Gå til hovedindhold

Den europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) er et overvågningsredskab til registrering af forskellige dimensioner af livskvalitet. Siden EQLS blev lanceret i 2003, har den udviklet sig til et værdifuldt sæt indikatorer, der supplerer traditionelle indikatorer for økonomisk vækst og levestandard som BNP og indkomst. EQLS-indikatorerne er lige så klare og appellerende som BNP, men inddrager i højere grad fremskridtenes miljømæssige og sociale aspekter. De kan derfor let integreres i beslutningsprocessen og tages op i den offentlige debat på EU-plan og nationalt plan i Den Europæiske Union.

Målsætninger for undersøgelsen

EQLS undersøger både de objektive vilkår i de europæiske borgeres liv, og hvordan borgerne har det med disse vilkår og deres liv i almindelighed.

Hovedmålsætningerne for undersøgelsen er:

 • at identificere risikogrupper og problemer, der volder bekymring, såvel som fremskridt
 • at overvåge udviklingen ved at tilvejebringe ensartede indikatorer for disse spørgsmål
 • at bidrage til at udvikle den europæiske politik for levevilkår

Hvordan foretages undersøgelsen?

EQLS er en repræsentativ, spørgeskemabaseret interviewundersøgelse, der omfatter den voksne befolkning over 18 år.

Undersøgelsens fokus

EQLS dækker livsområder svarende til en lang række politikområder og programmer, som EU-institutionerne gennemfører. Mange af disse politikker beskæftiger sig med en række emner, der har betydning for livskvaliteten, samfundskvaliteten og de offentlige tjenesteydelsers kvalitet. Hertil hører beskæftigelse, indkomst, uddannelse, bolig, familie, sundhed og balance mellem arbejdsliv og privatliv. Undersøgelsen ser også på subjektive spørgsmål som hvor glade folk er, deres tilfredshed med livet, og hvordan de opfatter kvaliteten af deres samfund og de offentlige tjenesteydelser. Denne flerdimensionelle tilgang til livskvalitet har været fast gennem de forskellige udgaver af undersøgelsen, også når emnerne og indikatorerne med tiden er blevet udvidet til at afspejle nye politiske temaer. Ved at gennemføre undersøgelsen regelmæssigt er det også blevet muligt at følge de vigtigste tendenser i borgernes livskvalitet over tid.

Området for undersøgelsen

På baggrund af de kommende europæiske udvidelser og interessen fra landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) er EQLS' geografiske dækning med tiden blevet udvidet:

 • EQLS 2016 : 33 lande, herunder EU's medlemsstater, Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet
 • EQLS 2012 : 34 lande, herunder EU's medlemsstater, Kroatien, Island, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien, Tyrkiet og Kosovo
 • EQLS 2007 : 31 lande, herunder EU's medlemsstater, Kroatien, Nordmakedonien, Tyrkiet og Norge
 • EQLS 2003 : 28 lande, herunder EU's medlemsstater og Tyrkiet

I en Eurobarometer-undersøgelse i 2009 blev der desuden stillet en række spørgsmål fra EQLS 2007-2008, som kunne bruges i undersøgelsen Trends in quality of life in the EU: 2003-2009 (udvikling i livskvaliteten i EU 2003-2009).

 1. 2016

  Round 4

  33 countries, including the EU Member States, Albania, North Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey

  More   

 2. 2012

  Round 3

  34 countries, including the EU Member States, Croatia, Iceland, North Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey and Kosovo

  More   

 3. 2007

  Round 2

  31 countries, including the EU Member States, Croatia, North Macedonia, Turkey and Norway

  More   

 4. 2003

  Round 1

  28 countries, including the EU Member States and Turkey

  More   

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.