Prieskum európskych podnikov (ECS) 2009

PDF version Printer-friendly version

Prieskum európskych podnikov (ECS) sa koná každé štyri roky. Prieskum v roku 2009 bol druhým v poradí a pokryl 30 krajín: 27 členských štátov, Chorvátsko, Turecko a Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko. Prvé výsledky boli uverejnené v decembri 2009.

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely