2009 m. Europos įmonių tyrimas (EĮT)

Europos įmonių tyrimas (EĮT) atliekamas kas ketverius metus. 2009 m. atliktas antrasis tyrimas 30 šalių: 27 valstybėse narėse, Kroatijoje, Turkijoje ir Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM). Pirmieji rezultatai paskelbti 2009 m. gruodžio mėn.