2009 m. Europos įmonių tyrimas (EĮT)

PDF version Printer-friendly version

Europos įmonių tyrimas (EĮT) atliekamas kas ketverius metus. 2009 m. atliktas antrasis tyrimas 30 šalių: 27 valstybėse narėse, Kroatijoje, Turkijoje ir Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM). Pirmieji rezultatai paskelbti 2009 m. gruodžio mėn.

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely