2013 m. Europos įmonių tyrimas

Brendant iš krizės ir siekiant tvaraus, integracinio ir pažangaus augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų, labai svarbus vaidmuo tenka Europos įmonėms. Trečiajame tyrime daugiausia dėmesio skiriama darbo organizavimo, naujovių diegimo darbo vietose, darbuotojų dalyvavimo ir socialinio dialogo klausimams. Tyrime apžvelgiama labai įvairi Europos darbo vietose taikoma praktika, taip pat kaip dėl jos diskutuojama ir tariamasi darbo vietos lygmeniu, ir kai kurie jos taikymo rezultatai. Klausimynai parengti bendradarbiaujant su Eurofound veikla suinteresuotomis šalimis ir atitinkamų sričių ekspertais.

Trečiąjį EĮT 32 šalyse (27 ES valstybėse narėse ir Kroatijoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Islandijoje, Juodkalnijoje ir Turkijoje) atliko „Gallup Europe“. Tyrimo tikslinės grupės imtis visose 32 šalyse – 29 950 žmonių. Priklausomai nuo šalies dydžio apklausta nuo 300 iki 1 650 asmenų. Pokalbiai vyko 2013 m. vasario–gegužės mėn. Kaip ir ankstesniuose tyrimuose su vadovais ir darbuotojų atstovais kalbėtasi telefonu jų šalies kalba (kalbomis).

Atliekant visus Eurofound tyrimus daug dėmesio skiriama kokybės kontrolei, todėl visais trečiojo EĮT etapais bus taikomos atitinkamos priemonės, kad tyrimo kokybė būtų kuo aukštesnėi.

Klausimynai visomis kalbomis pateikiami čia. Daugiau informacijos apie taikytą metodiką bus paskelbta vėliau šiais metais.