Suirbhé Eorpach ar Chuideachtaí 2013

Tá ról ríthábhachtach ag cuideachtaí Eorpacha maidir le himeacht ón ngéarchéim agus spriocanna straitéis Eorpach 2020 a bhaint amach i ndáil le fás inbhuanaithe, cuimsitheach agus cliste. Is iad eagrú, nuálaíocht san ionad oibre, rannpháirtíocht na bhfostaithe agus comhphlé shóisialta príomhfhócas an tríú tonn. Déanfaidh an suirbhé roinnt cleachtas atá in úsáid in ionaid oibre san Eoraip a mhapáil, mar aon leis an tslí ina ndéantar plé agus idirbheartaíocht orthu ag leibhéal an ionaid oibre, chomh maith le roinnt torthaí atá ag baint leo. Rinneadh an ceistneoir a ullmhú i gcomhoibriú le páirtithe leasmhara Eurofound agus le saineolaithe sna réimsí ábhartha.

Rinne Gallup Europe an tríú ECS a fhorfheidhmiú, rud a chuimsigh iomlán de 32 tír (27 Ballstát an AE, an Chróit, Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, an Íoslainn, Montainéagró agus an Tuirc). Is é 29,950 an spriocmhéid sampla do na 32 tír go léir, agus raon idir 300 agus 1650 i gceist, ag brath ar mhéid na tíre. Rinneadh na hagallaimh idir Feabhra agus Bealtaine 2013 agus, amhail na tonnta roimhe, is ar an nguthán a rinne bainisteoirí agus ionadaithe fostaithe na hagallaimh i dteanga(cha) na tíre.

Is gné thábhachtach de gach suirbhé Eurofound é an rialú cáilíochta, agus cuirfear bearta i bhfeidhm i ngach céim den tríú ECS le cinntiú go gcomhlíontar ionchais de shuirbhé ardchaighdeáin.

ceistneoirí i ngach teanga ar fáil agus déanfar tuilleadh faisnéise ar mhodheolaíocht a fhoilsiú níos déanaí i mbliana.