Euroopan yritystutkimus 2013

Yritykset ovat keskeisessä asemassa Euroopassa pyrittäessä pois kriisistä ja Eurooppa 2020 -strategian mukaisiin kestävän, osallistavan ja älykkään kasvun tavoitteisiin. Kolmannessa yritystutkimuksessa etusijalla ovat työn organisointi, työpaikan innovaatio, työntekijöiden osallistuminen ja sosiaalinen vuoropuhelu. Tutkimuksessa kartoitetaan myös eri työpaikkojen käytäntöjä Euroopassa, samoin kuin sitä, miten niistä keskustellaan ja neuvotellaan työpaikkatasolla sekä joitakin niistä saatuja tuloksia. Kyselylomake laadittiin yhteistyössä eri aloja edustavien Eurofoundin sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

Gallup Europe toteutti kolmannen Euroopan yritystutkimuksen, jossa oli mukana yhteensä 32 maata (27 EU:n jäsenvaltiota, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Montenegro ja Turkki). Kaikkien maiden osalta otoskoko oli 29 950 32, mikä teki 300 - 1 650 maata kohti sen koon mukaan vaihdellen. Haastattelut tehtiin helmikuusta toukokuuhun 2013, ja aikaisempien tutkimusten tavoin johtajia ja työntekijöitä haastateltiin puhelimessa kunkin maan kielellä.

Laadunvalvonta on tärkeä osa kaikkia Eurofoundin tutkimuksia, ja sitä sovelletaan kolmannen Euroopan yritystutkimuksen kaikissa vaiheissa tutkimuksen korkean laadun varmistamiseksi.

Saatavissa on kyselylomakkeet kaikilla kielillä, ja myöhemmin tänä vuonna julkaistaan lisätietoa menetelmästä.