Evropska raziskava podjetij 2013

Evropska podjetja igrajo ključno vlogo pri izhodu iz krize in doseganju ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. V ospredju tretje raziskave je organizacija dela, inovacije na delovnem mestu, sodelovanje delavcev in socialni dialog. Z raziskavo bodo predstavljene številne prakse, uporabljene na evropskih delovnih mestih, kako se o njih razpravlja in kako se doseže dogovor na ravni delovnega mesta ter nekateri rezultati. Vprašalnik je bil pripravljen v sodelovanju z interesnimi skupinami Eurofounda in strokovnjaki na zadevnih področjih.

Tretjo evropsko raziskavo podjetij je izvedla družba Gallup Europe, skupaj pa je zajela 32 držav (27 držav članic EU ter Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Islandijo, Črno goro in Turčijo). Ciljna velikost vzorca za vseh 32 držav je 29 950 in se glede na velikost države giba od 300 to 1650. Anketiranja so potekala od februarja do maja 2013. Kot v predhodnih raziskavah so bili razgovori z vodji in predstavniki delavcev opravljeni po telefonu v jeziku(ih) države.

Pomemben element vseh evropskih raziskav je nadzor kakovosti. V vseh fazah tretje Evropske raziskave podjetij bodo zato uporabljeni ukrepi za zagotovitev izpolnitve pričakovanj po visoki kakovosti.

Vprašalniki v vseh jeziki so na voljo, dodatne informacije o metodologiji pa bodo objavljene proti koncu leta.