Europese bedrijvenenquête 2013

Europese bedrijven spelen een cruciale rol bij het overwinnen van de crisis en het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De derde editie van de Europese bedrijvenenquête is voornamelijk gericht op arbeidsorganisatie, innovatie op de werkplek, werknemersparticipatie en de sociale dialoog. De enquête zal in kaart brengen welke praktijken in Europese bedrijven zoal worden toegepast, hoe die op de werkvloer worden besproken en uitonderhandeld, en welke resultaten dat oplevert. De vragenlijst werd opgesteld in samenwerking met partners van Eurofound en deskundigen op de desbetreffende gebieden.

De derde Europese bedrijvenenquête is uitgevoerd door Gallup Europe en bestrijkt 32 landen (de 27 EU-lidstaten en Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, IJsland, Montenegro en Turkije). De totale omvang van de steekproef voor alle 32 landen samen bedraagt 29 950, gaande van 300 tot 1 650 afhankelijk van de grootte van het land. Net als in de vorige edities werden met managers en werknemersvertegenwoordigers telefonisch vraaggesprekken gevoerd in de respectieve landsta(a)l(en). Deze vraaggesprekken vonden plaats van februari tot en met mei 2013.

Kwaliteitscontrole neemt in alle Eurofound-enquêtes een belangrijke plaats in en zal in alle fasen van de derde Europese bedrijvenenquête worden toegepast om aan de hoge kwaliteitsverwachtingen te kunnen voldoen.

De vragenlijsten in alle talen zijn vrij beschikbaar, en later dit jaar zal meer informatie over de methode worden gepubliceerd.