Al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă: 2015

Vizualizarea datelor

Vizualizați, explorați și comparați datele de la nivelul Uniunii Europene și datele naționale cu privire la condițiile de muncă, calitatea muncii și echilibrul dintre viața profesională și cea personală în instrumentul nostru interactiv de vizualizare a datelor.

Sondajul european privind condițiile de muncă (European Working Conditions Survey – EWCS) efectuat de Eurofound prezintă o imagine amplă a locurilor de muncă din Europa, defalcată pe țări, ocupații, sectoare și grupe de vârstă. Rezultatele acestuia evidențiază acțiunile care îi pot ajuta pe factorii de decizie în materie de politici să răspundă provocărilor cu care se confruntă Europa în prezent. În 2015, Eurofound a efectuat al șaselea sondaj din această serie (care se desfășoară din anul 1991). În cadrul acestui al șaselea sondaj au fost intervievați aproape 44 000 de lucrători din 35 de țări. Rezultatele sondajului oferă informații detaliate despre o mare diversitate de aspecte, printre care expunerea la riscuri fizice și psihosociale, organizarea muncii, echilibrul dintre viața profesională și cea personală, sănătatea și starea de bine.

Principalele constatări

Sondajul arată că, în ansamblu, inegalitățile structurale și diferențele pe criterii de gen, statut profesional și ocupație sunt încă semnificative.  În ultimii 10 ani s-au înregistrat progrese reduse în privința anumitor aspecte ale calității locurilor de muncă.

Al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă – Raport general

Al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă (EWCS) se bazează pe lecțiile învățate din cele cinci sondaje anterioare pentru a alcătui o imagine amplă a locurilor de muncă din Europa în funcție de țări, ocupații, sectoare și grupe de vârstă.

Publicație: Al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă – Raport general

Raportul nu se limitează la măsurarea obiectivă a calității locurilor de muncă, ci are în vedere și propria evaluare de către lucrători a vieții lor profesionale. Se constată asocieri între diferitele dimensiuni ale calității locurilor de muncă și factori precum angajamentul, siguranța financiară, dezvoltarea abilităților și a competențelor, sănătatea și starea de bine, concilierea vieții profesionale cu viața privată și durabilitatea muncii.

Context

Cel de-al șaselea sondaj reprezintă un reper important pentru Eurofound: se bazează pe lecțiile învățate din cele cinci sondaje anterioare și oferă un portret detaliat al tendințelor privind locurile de muncă din Europa în ultimii 25 de ani. În plus, având în vedere că include 35 de țări, cel de-al șaselea sondaj este cel mai cuprinzător de până acum din punctul de vedere al numărului de țări participante.

  • La primul sondaj, cel din 1991, au participat doar 12 țări.
  • La al doilea, din 1995, au participat 15 țări.
  • Al treilea sondaj (din 2000) a inclus 16 țări (UE-15 și Norvegia). Acest al treilea sondaj a fost apoi prelungit în 2001 pentru a include cele 10 țări candidate la UE.
  • Al patrulea sondaj, din 2005, a cuprins cele 25 de state membre ale UE și cele două țări care urmau să adere în 2007 (Bulgaria și România). De asemenea, au participat Croația, Turcia, Elveția și Norvegia (31 de țări în total).
  • Al cincilea sondaj, derulat în 2010, a vizat cele 27 de state membre ale UE, Croația, Turcia și Norvegia (Elveția nu a fost inclusă). Sondajul a mai cuprins și Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei – în total 34 de țări.
  • Al șaselea sondaj, din 2015, a inclus cele 28 de state membre ale UE, cele cinci țări candidate la UE (Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia), precum și Elveția și Norvegia.

Metodologie

Partenerii sondajului Eurofound, Ipsos NV, au intervievat persoane active profesional, selectate aleatoriu dintr-un eșantion statistic care a cuprins o secțiune transversală a societății. În funcție de mărimea țării și de organizarea la nivel național, eșantionul a cuprins între 1 000 și 3 300 de persoane din fiecare țară.

Interviurile directe s-au desfășurat la locuințele oamenilor și au parcurs o listă cuprinzătoare de întrebări cu privire la condițiile de muncă ale acestora. (Toate informațiile culese au fost tratate în strictă confidențialitate, iar fiecărei persoane intervievate îi este garantat anonimatul). Detalii complete privind metodologia sondajului sunt disponibile online.

Informații suplimentare

Microdatele celui de-al șaselea sondaj privind condițiile de muncă vor fi puse la dispoziția publicului în primul trimestru al anului 2017. Analizele secundare ale Eurofound privind datele sondajului vor fi publicate începând din 2017. Ele vor examina aspecte cum ar fi programul de lucru, lucrătorii pe cont propriu, îmbătrânirea, implicarea și dezvoltarea angajaților, munca și sănătatea, statutul profesional și condițiile de muncă.

Pentru mai multe informații despre sondajele europene privind condițiile de muncă, vă invităm să o contactați pe Sophia MacGoris la adresa smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou