Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας: 2015

Προβολή δεδομένων

Μπορείτε να προβάλετε, να περιηγηθείτε και να συγκρίνετε τα δεδομένα για τις συνθήκες εργασίας, την ποιότητα της εργασίας και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην ΕΕ ή ανά χώρα με το αλληλεπιδραστικό εργαλείο προβολής δεδομένων του Eurofound.

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ) του Eurofound (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας) παρουσιάζει μια ευρεία εικόνα της Ευρώπης στον τομέα της εργασίας ανά χώρα, επάγγελμα, κλάδο και ηλικιακή ομάδα. Τα πορίσματά της αποτυπώνουν τις δράσεις που θα μπορούσαν να αναπτύξουν οι φορείς χάραξης πολιτικής για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις σημερινές προκλήσεις. Το 2015 το Eurofound διεξήγαγε την έκτη έρευνα της σειράς (η πρώτη διενεργήθηκε το 1991), στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 44.000 εργαζόμενους από 35 χώρες. Από πορίσματά της προκύπτουν αναλυτικές πληροφορίες για ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η έκθεση σε σωματικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, η οργάνωση της εργασίας, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η υγεία και η ευημερία.

Βασικά πορίσματα

Συνολικά, από την έρευνα προκύπτει ότι οι διαρθρωτικές ανισότητες και διαφορές όσον αφορά το φύλο, το καθεστώς απασχόλησης και τη θέση εργασίας εξακολουθούν να είναι σημαντικές.  Κατά τα τελευταία 10 έτη, σημειώθηκε μικρή πρόοδος σε ορισμένες πτυχές της ποιότητας της εργασίας.

Έκθεση επισκόπησης της Έκτης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας

Η Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ) βασίζεται στα διδάγματα που αποκομίσθηκαν από τις πέντε προηγούμενες έρευνες προκειμένου να δώσει μια ευρεία εικόνα της Ευρώπης στον τομέα της εργασίας ανά χώρα, επάγγελμα, κλάδο και ηλικιακή ομάδα.

Δημοσίευση: Έκθεση επισκόπησης της έκτης ΕΕΣΕ

Η έκθεση επεκτείνεται πέρα από τις αντικειμενικές μετρήσεις της ποιότητας της εργασίας, εξετάζοντας επίσης την αξιολόγηση από τους ίδιους τους εργαζομένους της επαγγελματικής τους ζωής. Διαπιστώνει συσχετισμούς μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων της ποιότητας της εργασίας και παραγόντων, όπως η αφοσίωση στην εργασία, η οικονομική ασφάλεια, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η υγεία και η ευημερία, η συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, καθώς και η βιωσιμότητα της εργασίας.

Ιστορικό

Η έκτη έρευνα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Eurofound καθώς αξιοποιεί την εμπειρία των προηγούμενων πέντε ερευνών και αποτυπώνει λεπτομερώς τις τάσεις στους χώρους εργασίας ανά την Ευρώπη κατά την τελευταία 25ετία. Επιπλέον, διενεργήθηκε σε 35 χώρες, γεγονός που την καθιστά την πιο ολοκληρωμένη μέχρι στιγμής όσον αφορά τον αριθμό των καλυπτόμενων χωρών.

  • Η πρώτη έρευνα του 1991 κάλυψε μόλις 12 χώρες.
  • Η δεύτερη, η οποία διεξήχθη το 1995, κάλυψε 15 χώρες.
  • Η τρίτη έρευνα (2000) κάλυψε 16 χώρες (τις 15 χώρες της ΕΕ και τη Νορβηγία) και στη συνέχεια επεκτάθηκε το 2001 προκειμένου να καλύψει τις 10 υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες.
  • Η τέταρτη έρευνα έγινε το 2005 και κάλυψε τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ και τις δύο χώρες που επρόκειτο να προσχωρήσουν το 2007 (Βουλγαρία και Ρουμανία), καθώς και την Κροατία, την Τουρκία, την Ελβετία και τη Νορβηγία (συνολικά 31 χώρες).
  • Η πέμπτη έρευνα κάλυψε το 2010 τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Κροατία, την Τουρκία και τη Νορβηγία (η Ελβετία δεν συμπεριλήφθηκε). Επίσης κάλυψε την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας – συνολικά 34 χώρες.
  • Η έκτη έρευνα κάλυψε το 2015 τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες (Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία), καθώς και την Ελβετία και τη Νορβηγία.

Μεθοδολογία

Ο ερευνητικός εταίρος του Eurofound, η Ipsos NV, πραγματοποίησε συνεντεύξεις με εργαζόμενους που επιλέχθηκαν τυχαία από στατιστικό δείγμα αντιπροσωπευτικό του κοινωνικού συνόλου. Ανάλογα με το μέγεθος της εκάστοτε χώρας και τις εθνικές ρυθμίσεις, το μέγεθος του δείγματος κυμαινόταν από 1.000 έως 3.300 άτομα ανά χώρα.

Οι προσωπικές συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκαν κατ' οίκον και κάλυψαν έναν περιεκτικό κατάλογο ερωτήσεων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους. (Κατά την επεξεργασία των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν τηρήθηκε άκρα εχεμύθεια και διασφαλίστηκε η ανωνυμία κάθε ερωτώμενου). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο της έρευνας παρέχονται στο διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομερή δεδομένα από την έκτη ΕΕΣΕ θα διατεθούν στο κοινό το πρώτο τρίμηνο του 2017. Οι περαιτέρω αναλύσεις των δεδομένων της έρευνας από το Eurofound θα αρχίσουν να δημοσιεύονται το 2017. Αντικείμενό τους θα αποτελούν θέματα όπως το εργασιακό ωράριο, οι αυτοαπασχολούμενοι, η γήρανση, η αφοσίωση και η εξέλιξη των υπαλλήλων, η εργασία και η υγεία, το καθεστώς απασχόλησης και οι συνθήκες εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές έρευνες για τις συνθήκες εργασίας, επικοινωνείτε με τη Sophia MacGoris στην ηλεκτρονική διεύθυνση smg@eurofound.europa.eu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου