Pracovněprávní vztahy

12 Duben 2021

Odborové svazy, organizace zaměstnavatelů a veřejné orgány, všechny tyto subjekt hrají roli ve správě pracovněprávních vztahů. Jedná se o vzájemně propojené součásti systému, který funguje na evropské, vnitrostátní, odvětvové, regionální a podnikové úrovnRead more

Odborové svazy, organizace zaměstnavatelů a veřejné orgány, všechny tyto subjekt hrají roli ve správě pracovněprávních vztahů. Jedná se o vzájemně propojené součásti systému, který funguje na evropské, vnitrostátní, odvětvové, regionální a podnikové úrovni. V posledních letech, jak se technologie a formy práce vyvíjejí v rámci soustavně se měnícího ekonomického prostředí, musí systémy pracovněprávních vztahů čelit zásadním výzvám.

V této souvislosti Evropská komise v roce 2015 vyhlásila „nový začátek“ evropského sociálního dialogu. Ve společném prohlášení z června 2016 Komise, Rada Evropské unie a sociální partneři zdůraznili zásadní úlohu sociálního dialogu jako významné součásti tvorby zaměstnaneckých a sociálních politik EU.

Read less

Nejnovější zprávy

Working life in the COVID-19 pandemic 2020

This publication includes individual country reports on working life during 2020 for 29 countries – the 27 EU Member...

5th UNI Europa Conference

Eurofound is partnering with UNI Europa for a virtual exhibition at the 5th Virtual Conference, which this year moves...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Během čtyřiceti let se z nadace Eurofound stalo klíčové středisko odborných znalostí pro monitorování a analyzování trendů v pracovněprávních vztazích. To zahrnuje souvislosti mezi sociálním dialogem na evropské a vnitrostátní úrovni. Na základě informací své sítě evropských korespondentů ve 28 členských státech EU a Norsku nadace sleduje vývoj ve všech členských státech a v celé EU. 

Hlavní příspěvky

Nadace Eurofound vypracovala řadu srovnávacích analýz a případových studií v zemích EU-28 a Norsku v oblasti pracovněprávních vztahů a také pravidelně aktualizuje databáze na související témata.

Nedávná studie mapuje a probírá hlavní aspekty a ukazatele s významem pro pracovněprávní vztahy v Evropě ve 21. století. Další výzkum je zaměřen na to, jak sociální partneři v EU a Norsku zkoumají nová témata, nástroje a inovativní přístupy, aby mohli reagovat na četné nové politické, právní a sociální výzvy, které se v posledních letech objevují.

Mzda a pracovní doba jsou i nadále oblastmi vysokého zájmu, které se každoročně přezkoumávají. Jedna část nedávné aktualizace situace v oblasti mezd se zaměřuje na výši minimální zákonné mzdy v EU, zatímco další na kolektivní vyjednávání o mzdách.

Od roku 2006 Eurofound provádí na základě pověření Evropské komise studie reprezentativnosti evropských organizací odvětvových sociálních partnerů.

Zdroje

Podávání zpráv o vývoji v oblasti pracovního života

Eurofound poskytuje systematické a srovnatelné údaje o vnitrostátních systémech pracovněprávních vztahů a vývoji v oblasti pracovního života prostřednictvím nástrojů pro monitorování a podávání zpráv s využitím příspěvků své sítě evropských korespondentů z 28 členských států a Norska.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovněprávní vztahy

Přihlásit

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2256)
 • Data
 • Ongoing work (11)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

  Receive updates

  Subscribe to updates on our work in the area of Pracovněprávní vztahy

  Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

  You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.