Sociální dialog

12 Duben 2021

Sociální dialog lze definovat jako vyjednávání, konzultace, společné akce, diskuse a sdílení informací mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Dobře fungující sociální dialog je klíčovým nástrojem pro formování pracovních podmínek, do něhož je zapojena řada různých aktérů na různých úrovnícRead more

Sociální dialog lze definovat jako vyjednávání, konzultace, společné akce, diskuse a sdílení informací mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Dobře fungující sociální dialog je klíčovým nástrojem pro formování pracovních podmínek, do něhož je zapojena řada různých aktérů na různých úrovních. Nachází rovnováhu mezi zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů a přispívá k hospodářské konkurenceschopnosti i sociální soudržnosti.

Politické diskuze na úrovni EU zdůrazňují, že především od krize v roce 2008 se objevily nové diskuze o sociální spravedlnosti, demokracii, kvalitě práce a nových modelech vztahů mezi sociálními partnery, což staví tradiční pracovněprávní vztahy a systémy sociálního dialogu před nové výzvy.

Třicet let po historickém zahájení evropského sociálního dialogu ve Val Duchesse v Bruselu Komise dala tomuto procesu nový impulz vyhlášením nového začátku pro sociální dialog na akci na vysoké úrovni konané 5. března 2015, na níž se sešly organizace sociálních partnerů z celé Evropy. Evropský sociální dialog je nástrojem sociální politiky EU, který se přímo podílí na formování pracovněprávních předpisů a politik EU.

Read less

Nejnovější zprávy

Working life in the COVID-19 pandemic 2020

This publication consists of individual country reports on working life during 2020 for 29 countries – the 27 EU Member...

COVID-19: dopady na zaměstnanost a pracovní život

Disclaimer: Please note that this report was updated with revised data (specifically for Bulgaria) on 23 March 2021...

5th UNI Europa Conference

Eurofound is partnering with UNI Europa for a virtual exhibition at the 5th Virtual Conference, which this year moves...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Tvůrci politik potřebují solidní fakta, aby pochopili změny, které na trhu práce probíhají, a mohli reagovat na měnící se dynamiku pracovněprávních vztahů v Evropě. Eurofound používá údaje a analýzy své sítě korespondentů ve 28 členských státech EU a Norsku k mapování trendů a vzorců a ke zdůraznění příkladů řádně fungujícího sociálního dialogu na evropské i vnitrostátní úrovni.

Výzkum nadace Eurofound je zaměřen na aspekty, jako je účast zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, zastoupení zaměstnanců a pracovněprávní vztahy na všech úrovních. Zkoumá, do jaké míry se pracovněprávní vztahy přizpůsobily vzniku nadnárodních organizací. Na danou problematiku nahlíží také z globálního hlediska, přičemž srovnává systémy pracovněprávních vztahů a výsledky ekonomik mimo EU, například v USA a Japonsku.

Hlavní příspěvky

Eurofound má za sebou za více než 40 let rozsáhlé činnosti v oblasti sledování měnících se stránek sociálního dialogu v Evropě na různých úrovních: podnikové, vnitrostátní, evropské a mezinárodní.

V posledních letech nadace Eurofound provedla hloubkové analýzy různých ústředních aspektů sociálního dialogu, např.: 

Studie v oblasti reprezentativnosti, které nadace Eurofound provedla v různých odvětvích na základě pověření Komise z roku 2006, poskytují základní informace potřebné pro zřízení a fungování výborů pro evropský odvětvový sociální dialog.

Zdroje

Evropský slovník vztahů mezi sociálními partnery byl vytvořen v roce 2005 jako on-line referenční nástroj pro tvůrce politik a pracovníky z praxe, který je cenným zdrojem informací o zaměstnanosti a pracovněprávních vztazích v EU. Profily zemí z hlediska pracovního života poskytují relevantní kontextové informace o strukturách, institucích a právních předpisech upravujících pracovní život ve 28 členských státech EU a na úrovni EU.

Účelem databází informací o kolektivním vyjednávání o mzdách a o mzdách, pracovní době a kolektivních sporech je poskytnout výzkumným pracovníkům a tvůrcům politik kvantitativní a kvalitativní údaje o těchto tématech ve všech členských státech a Norsku od roku 2000 do současnosti.

Read less
  • Publications (664)
  • Data
  • Ongoing work (15)

Data

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.