Europæiske virksomhedsundersøgelser

Den europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) er blevet gennemført regelmæssigt siden starten i 2004-2005, hvor den hed den "europæiske virksomhedsundersøgelse om arbejdstid og balancen mellem arbejdsliv og privatliv". Den anden undersøgelse med den nye titel "europæisk virksomhedsundersøgelse" blev afsluttet i 2009, den tredje i 2013, og den fjerde i 2019 i samarbejde med Eurofounds søsteragentur Cedefop.

Målsætninger for undersøgelsen

Hovedmålsætningerne for undersøgelsen er:

  • at kortlægge, vurdere og kvantificere information om virksomhedernes politikker og praksis i Europa på et harmoniseret grundlag
  • at analysere forholdet mellem virksomhedspraksisser og deres virkning, og at se på praksis ud fra strukturer på virksomhedsplan, med særligt fokus på den sociale dialog
  • at overvåge udviklingen
  • at bidrage til dagsordenen for Europa ved at kortlægge og give indblik i virksomhedspolitikker og -praksisser, der giver Europa grundlag for at opbygge en økonomi, der arbejder for mennesker og sikrer EU's kerneværdier — f.eks. vigtigheden af en velfungerende dialog — og er rustet til den digitale tidsalder.

Hvordan foretages undersøgelsen?

ECS er en spørgeskemaundersøgelse med repræsentative stikprøver af virksomheder med mindst 10 ansatte. Der laves interview med den ansvarlige leder for virksomhedens menneskelige ressourcer, og om muligt også med en medarbejderrepræsentant.

Undersøgelsens fokus

Den første udgave af undersøgelsen omfattede spørgsmål omkring arbejdstidsordninger og balancen mellem arbejdsliv og privatliv på virksomhedsniveau. I den anden udgave blev der set på forskellige former for fleksibilitet, herunder arbejdstidsfleksibilitet, kontraktmæssig fleksibilitet, variabel løn, økonomisk deltagelse, ledsageforanstaltninger vedrørende menneskelige ressourcer, samt arten og kvaliteten af den sociale dialog på arbejdspladsen. I den tredje undersøgelse blev der set på tilrettelæggelse af arbejdspladsen, innovation på arbejdspladsen, medbestemmelse og social dialog på de europæiske arbejdspladser. Disse emner gik igen i den fjerde udgave, som også omfatter spørgsmål vedrørende udnyttelse af færdigheder, strategier for færdigheder, og digitalisering.

Området for undersøgelsen

Følgende lande er omfattet af de forskellige udgaver af undersøgelsen:

  • ECS 2020 — Opfølgning på covid-19: 28 lande, herunder EU's medlemsstater og Det Forenede Kongerige. I november 2020 blev der sendt et opfølgende online spørgeskema til at registrere covid-19's indvirkning på praksis på arbejdspladsen til de ECS 2019-respondenter fra virksomhedernes ledelse, der havde indvilliget i at blive kontaktet igen.
  • ECS 2019 : 28 lande, herunder EU's medlemsstater og Det Forenede Kongerige
  • ESC 2013 : 32 lande, herunder EU's medlemsstater, Kroatien, Nordmakedonien, Island, Montenegro og Tyrkiet
  • ECS 2009 : 30 lande, herunder EU's medlemsstater, Kroatien, Nordmakedonien og Tyrkiet
  • ECS (ESWT) 2004-2005 : 21 lande, herunder EU's medlemsstater, Cypern, Tjekkiet, Ungarn, Letland, Polen og Slovenien