Europæiske virksomhedsundersøgelser

Den europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) er blevet gennemført hvert fjerde år siden starten i 2004-2005 under navnet Den europæiske virksomhedsundersøgelse om arbejdstid og balancen mellem arbejdsliv og privatliv (ESWT). Den anden undersøgelse med den nye titel Europæisk virksomhedsundersøgelse blev afsluttet i 2009, og den tredje gennemføres i 2013.

Undersøgelsen har følgende målsætninger:

  • at kortlægge, vurdere og kvantificere oplysninger om virksomhedspolitikker og -praksis på tværs af Europa på et harmoniseret grundlag
  • at analysere forholdet mellem virksomhedernes praksis og den indvirkning, den har, samt analysere praksis på grundlag af virksomhedsstrukturer, navnlig med fokus på den sociale dialog
  • at overvåge tendenser
  • at bidrage til Europa 2020-strategien ved at kortlægge og forstå virksomhedernes politik og praksis, som kan have en indvirkning på intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samt fremme den sociale dialog i virksomhederne. Undersøgelsen giver mulighed for at udarbejde homogene indikatorer for disse forhold på europæisk plan.

ECS er en repræsentativ spørgeskemabaseret stikprøveundersøgelse. Undersøgelsen gennemføres via telefoninterviews på det sprog, der tales i det pågældende land. Et af de karakteristiske træk ved undersøgelsen er, at virksomhedens personalechef og om muligt personalerepræsentanten interviewes. Den første række af undersøgelser omfattede emner vedrørende arbejdstidsordninger og balancen mellem privatliv og arbejdsliv i virksomhederne. I den anden række af undersøgelser så man på forskellige former for fleksibilitet, herunder fleksible arbejdstider, fleksibilitet med hensyn til aftaler, variable lønninger og finansiel deltagelse såvel som ledsagende foranstaltninger på personaleområdet og arten og kvaliteten af den sociale dialog på arbejdspladserne. I den tredje undersøgelser vil man se nærmere på arbejdspladsorganisation, innovation på arbejdspladsen, medarbejderdeltagelse og den sociale dialog på europæiske arbejdspladser.

Efter udvidelsen af EU er undersøgelsens geografiske anvendelsesområde løbende blevet udvidet:

  • Første ECS (ESWT) i 2004-2005: 21 lande: 15 ‘gamle’ EU-medlemsstaterne og Cypern, Tjekkiet, Ungarn, Letland, Polen og Slovenien.
  • Anden ECS i 2009: 30 lande, herunder 27 EU-medlemsstater, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM) og Tyrkiet.
  • Tredje ECS i 2013: 32 lande, deriblandt de 27 EU-medlemsstater og Kroatien, Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Montenegro og Tyrkiet.