Arbejdsmarkedsrelationer

2 marts 2023

Fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og offentlige myndigheder spiller alle en rolle i forvaltningen af beskæftigelsesforholdet. De er indbyrdes forbundne dele i et system, der opererer på europæisk og nationalt plan, på sektorplan og regionalt plan samt på virksomhedsniveau.Read more

Fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og offentlige myndigheder spiller alle en rolle i forvaltningen af beskæftigelsesforholdet. De er indbyrdes forbundne dele i et system, der opererer på europæisk og nationalt plan, på sektorplan og regionalt plan samt på virksomhedsniveau. I lyset af, at teknologi og arbejdsformer udvikler sig inden for en økonomisk kontekst i konstant forandring, har arbejdsmarkedsordningerne i de seneste år stået over for kritiske udfordringer.

I denne forbindelse lancerede Europa-Kommissionen i 2015 en "ny start" for den europæiske sociale dialog. I en fælleserklæring fra juni 2016 understregede Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union og arbejdsmarkedets parter dens afgørende rolle som en væsentlig del af EU's politiske beslutningstagning på beskæftigelses- og socialområdet.

Read less

Seneste opdateringer

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...
Top

Eurofounds arbejde

Read more

Eurofounds arbejde

Eurofound har gennem 40 år udviklet sig til at blive et vigtigt ekspertisecenter for overvågning og analyse af tendenser inden for arbejdsmarkedsrelationer. Dette omfatter forbindelser mellem social dialog på europæisk og nationalt plan. På grundlag af viden i sit netværk af europæiske korrespondenter i 28 EU-medlemsstater og Norge har det registreret udviklingen i alle medlemsstater og i EU som helhed. 

Væsentlige bidrag

Eurofound har udarbejdet en række komparative analyser, artikler og casestudier i EU-28 og Norge inden for arbejdsmarkedsrelationer samt løbende opdateret databaser om relaterede emner.

I en nylig undersøgelse kortlægges og drøftes centrale dimensioner og indikatorer af relevans for arbejdsmarkedsordningerne i Europa i det 21. århundrede. I en anden undersøgelse er der set nærmere på, hvordan arbejdsmarkedets parter i EU og Norge har udforsket nye emner, værktøjer og innovative tilgange med henblik på at reagere på de mange nye politiske, juridiske og sociale udfordringer, der er opstået i de seneste år.

Løn og arbejdstid er fortsat områder af stor interesse, som gennemgås hvert år. Et element i den nylige opdatering på lønområdet har fokus på lovbestemte mindstelønninger i hele EU, mens et andet har fokus på kollektive lønforhandlinger.

Eurofound har siden 2006 gennemført undersøgelser om de europæiske arbejdsmarkedsparters repræsentativitet i forskellige sektorer efter anmodning fra Europa-Kommissionen.

Ressourcer

Rapportering om udviklingen i arbejdslivet

Eurofound tilvejebringer systematiske og sammenlignelige data om nationale arbejdsmarkedsordninger og udviklingen i arbejdslivet ved hjælp af overvågnings- og rapporteringsværktøjer på grundlag af bidrag fra sit netværk af europæiske korrespondenter 28 medlemsstater og Norge.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2299)
 • Data
 • Ongoing work (9)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor