Arbejdsmarkedsrelationer

23 juni 2022

Fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og offentlige myndigheder spiller alle en rolle i forvaltningen af beskæftigelsesforholdet. De er indbyrdes forbundne dele i et system, der opererer på europæisk og nationalt plan, på sektorplan og regionalt plan samt på virksomhedsniveau.Read more

Fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og offentlige myndigheder spiller alle en rolle i forvaltningen af beskæftigelsesforholdet. De er indbyrdes forbundne dele i et system, der opererer på europæisk og nationalt plan, på sektorplan og regionalt plan samt på virksomhedsniveau. I lyset af, at teknologi og arbejdsformer udvikler sig inden for en økonomisk kontekst i konstant forandring, har arbejdsmarkedsordningerne i de seneste år stået over for kritiske udfordringer.

I denne forbindelse lancerede Europa-Kommissionen i 2015 en "ny start" for den europæiske sociale dialog. I en fælleserklæring fra juni 2016 understregede Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union og arbejdsmarkedets parter dens afgørende rolle som en væsentlig del af EU's politiske beslutningstagning på beskæftigelses- og socialområdet.

Read less

Seneste opdateringer

How to ensure adequate minimum wages in an age of inflation

Minimum wages have risen significantly in 2022, as the EU Member States leave behind the cautious mood of the pandemic...

Minimum wages in 2022: Annual review

After a cautious round of minimum wage setting for 2021, nominal rates rose significantly for 2022 as the negative...

Working life in the COVID-19 pandemic 2021

This publication consists of individual country reports on working life during 2021 for 28 countries – the 27 EU Member...
Top

Eurofounds arbejde

Read more

Eurofounds arbejde

Eurofound har gennem 40 år udviklet sig til at blive et vigtigt ekspertisecenter for overvågning og analyse af tendenser inden for arbejdsmarkedsrelationer. Dette omfatter forbindelser mellem social dialog på europæisk og nationalt plan. På grundlag af viden i sit netværk af europæiske korrespondenter i 28 EU-medlemsstater og Norge har det registreret udviklingen i alle medlemsstater og i EU som helhed. 

Væsentlige bidrag

Eurofound har udarbejdet en række komparative analyser, artikler og casestudier i EU-28 og Norge inden for arbejdsmarkedsrelationer samt løbende opdateret databaser om relaterede emner.

I en nylig undersøgelse kortlægges og drøftes centrale dimensioner og indikatorer af relevans for arbejdsmarkedsordningerne i Europa i det 21. århundrede. I en anden undersøgelse er der set nærmere på, hvordan arbejdsmarkedets parter i EU og Norge har udforsket nye emner, værktøjer og innovative tilgange med henblik på at reagere på de mange nye politiske, juridiske og sociale udfordringer, der er opstået i de seneste år.

Løn og arbejdstid er fortsat områder af stor interesse, som gennemgås hvert år. Et element i den nylige opdatering på lønområdet har fokus på lovbestemte mindstelønninger i hele EU, mens et andet har fokus på kollektive lønforhandlinger.

Eurofound har siden 2006 gennemført undersøgelser om de europæiske arbejdsmarkedsparters repræsentativitet i forskellige sektorer efter anmodning fra Europa-Kommissionen.

Ressourcer

Rapportering om udviklingen i arbejdslivet

Eurofound tilvejebringer systematiske og sammenlignelige data om nationale arbejdsmarkedsordninger og udviklingen i arbejdslivet ved hjælp af overvågnings- og rapporteringsværktøjer på grundlag af bidrag fra sit netværk af europæiske korrespondenter 28 medlemsstater og Norge.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbejdsmarkedsrelationer

Abonnér

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2275)
 • Data
 • Ongoing work (8)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

  Receive updates

  Subscribe to updates on our work in the area of Arbejdsmarkedsrelationer

  Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

  You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.