Offentlige serviceydelser

7 september 2022

Offentlige serviceydelser såsom sundhed, uddannelse, social omsorg og transport er afgørende for at opnå et højt niveau af social beskyttelse, social samhørighed og social inklusionRead more

Offentlige serviceydelser såsom sundhed, uddannelse, social omsorg og transport er afgørende for at opnå et højt niveau af social beskyttelse, social samhørighed og social inklusion. Men det er kvaliteten af og adgangen til serviceydelser, der afgør deres succes i et socialt og demografisk landskab i forandring.

Udfordringen for de politiske beslutningstagere er at sørge for at udforme og levere sundheds- og socialydelser, der opfylder borgernes forskelligartede behov. Denne udfordring er blevet forstærket af alvorlige finansielle begrænsninger i de seneste år og af en stigende efterspørgsel, som skyldes dels den demografiske ændring, dels tilstrømningen af flygtninge til Europa. Foruden økonomisk overkommelighed og kvalitet opstår der også nyere problemstillinger. Disse omfatter risikoen for, at nye digitale kanaler til levering af serviceydelser kan isolere i forvejen udsatte lokalsamfund, og potentielle vanskeligheder ved at sikre standarder for adgangen til og kvaliteten af serviceydelser.

I Kommissionens sociale investeringspakke, der blev lanceret i 2013, opfordres medlemsstaterne til at lægge større vægt på offentlige serviceydelser af høj kvalitet. Endvidere lægger Kommissionens strategi for et digitalt indre marked i EU, der blev vedtaget i 2015, vægt på at modernisere de offentlige serviceydelser som en måde at styrke konkurrenceevnen på. Indførelse af nye teknologier, offentlige serviceydelser på internettet og grænseoverskridende interoperabilitet er afgørende for at øge omkostningseffektiviteten og kvaliteten af serviceydelserne. I april 2017 lancerede Kommissionen den europæiske søjle for sociale rettigheder, som omfatter adgang til uddannelse af god kvalitet, førskoleundervisning og pasning, sundhedspleje, socialt boligbyggeri og andre grundlæggende serviceydelser blandt hovedprincipperne.

Read less

Seneste opdateringer

Access to essential services for people on low incomes: Energy, public transport and digital communications

In collecting information on essential services, the European Commission requested Eurofound to provide input on...

Forthcoming European Care Strategy must look towards the future

The European Pillar of Social Rights states that ‘everyone has the right to affordable long-term care services of good...

People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey

A new European Disability Strategy was launched in 2021 with the aim of intensifying progress on ensuring the full...
Top

Eurofounds arbejde

Read more

Eurofounds arbejde

Eurofound undersøger borgernes behov generelt, med særligt fokus på de unge, de ældre, personer med fysiske eller psykiske helbredsproblemer og personer med indvandrerbaggrund. Det overvåger og analyserer ændringer i de offentlige serviceydelser som følge af budgetmæssige begrænsninger, ændringer i politikker og fremskridt inden for teknologi og digitalisering. Gennem indgående casestudier undersøger Eurofounds forskning i offentlige serviceydelser også tjenesteudbydernes perspektiver og deres reaktion på ændrede brugerbehov.

Væsentlige bidrag

Analyser fra Eurofounds europæiske livskvalitetsundersøgelse (EQLS) undersøger krisens indvirkning på det europæiske samfund, og hvordan europæere opfatter kvaliteten af deres samfund og af deres offentlige serviceydelser. Indgående undersøgelser behandler en række centrale temaer, herunder den økonomiske krises og velfærdsreformernes indvirkning på levestandarder og kvaliteten af samfundet.

På grundlag af EQLS-data har forskningen navnlig set nærmere på sociale uligheder på fire afgørende livsområder: sundhed, levestandard, produktive og værdsatte aktiviteter samt individuelt liv, familieliv og socialt liv. Familier har også været fokus for analyser, hvor der er set nærmere på den  ændrede livskvalitet i EU for forskellige typer af familier med børn, og deres levestandard og sociale situation er blevet sammenlignet. 

Andre områder af interesse har været de sociale og økonomiske omkostninger ved og konsekvenser af dårlige boligforhold samt stigningen i den private sektors levering af hospitalsydelser i hele Europa. Endvidere har konsekvenserne af den stigende tilstrømning af mobile borgere for EU-medlemsstaternes offentlige serviceydelser været genstand for debat.

Foranstaltninger til støtte for den sociale inklusion af unge og erfaringer med gennemførelsen af ungdomsgarantien har været vigtige emner for Eurofound. Endvidere har adgang til førskoleundervisning og pasning og kvaliteten af sådanne ydelser fået en mere fremtrædende plads i den politiske debat i EU og har også været fokus for forskning i Eurofound-regi.

På grundlag af data fra den fjerde EQLS, der blev gennemført i 2016, vil Eurofounds forskning undersøge, hvor godt offentlige serviceydelser opfylder sociale gruppers behov, for at bistå de politiske beslutningstagere med at tilvejebringe tilstrækkelige og hensigtsmæssige socialydelser. Eurofound vil behandle digitaliseringens indvirkning på tværs af samfundsmæssige og geografiske grænser og undersøge, hvordan udformningen og leveringen af sundheds- og socialydelser kan understøttes af nye teknologier.

Read less
  • Publications (195)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence