Living conditions and quality of life

Πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας: Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα

Report
Δημοσιευμένο
8 Οκτώβριος 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Μεταφόρτωση
Συντάκτης (συντάκτες): 
Dubois, Hans; Leončikas, Tadas; Molinuevo, Daniel; Campajola, Martina

Βασικά πορίσματα

 • προβλήματα, όχι απλώς ακάλυπτες ανάγκες. Οι πολίτες μπορεί τελικά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες φροντίδας τους, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθ' όλη τη διαδικασία.
Read more
 • προβλήματα, όχι απλώς ακάλυπτες ανάγκες. Οι πολίτες μπορεί τελικά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες φροντίδας τους, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθ' όλη τη διαδικασία.
 • Η αδυναμία ανταπόκρισης στο κόστος αποτελεί βασικό εμπόδιο, αλλά η μείωση του κόστους φροντίδας δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες ανάγκες εισοδήματος και εξόδων των νοικοκυριών.
 • Για την αποτελεσματική επιβολή του δικαιώματος πρόσβασης, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις πολλαπλές διαστάσεις, σε ολόκληρη τη διαδικασία από τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των αναγκών, έως την αντιμετώπιση των παραγόντων σε οικιακό, οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο.
 • Μεγάλος αριθμός πολιτών δεν χρησιμοποιούν την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα ή τη μακροχρόνια φροντίδα λόγω των ανεπίσημων ρυθμίσεων όσον αφορά την παροχή φροντίδας, αλλά θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη χρήση των υπηρεσιών εάν ήταν πιο προσιτές οικονομικά, καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους ή υψηλότερης ποιότητας.
 • Προκειμένου να καταστεί πιο ανθεκτική στους οικονομικούς κλυδωνισμούς, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να βασίζεται λιγότερο στο εισόδημα και στην απασχόληση.
Read less

Περίληψη

Έμφαση δίνεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας καλής ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Αυτή η έκθεση εστιάζει σε τρεις υπηρεσίες φροντίδας: προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC), υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα. Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες Read more

Έμφαση δίνεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας καλής ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Αυτή η έκθεση εστιάζει σε τρεις υπηρεσίες φροντίδας: προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC), υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα. Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και στην επίτευξη ισότητας για τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρίες. Με βάση τα στοιχεία του δικτύου ανταποκριτών του Eurofound και της έρευνας του Eurofound, η έκθεση παρουσιάζει μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζοντας τα εμπόδια στη λήψη υπηρεσιών φροντίδας, καθώς και τις διαφορές στα ζητήματα πρόσβασης μεταξύ ομάδων πληθυσμού. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις τομείς που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες: ECEC για παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλεκτρονική υγειονομική περίθαλψη και προσωρινή φροντίδα.

Read less

Formats and languages

 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  88
  Αριθμός αναφοράς: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας: Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Dubois, Hans; Leončikas, Tadas; Molinuevo, Daniel; Campajola, Martina

  Μορφότυποι

  Βιβλιογραφική παραπομπή στην παρούσα δημοσίευση: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Αριθμός αναφοράς: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας: Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Διαθέσιμη προς μεταφόρτωση σε 22 γλώσσες

  Μεταφόρτωση
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Η έρευνα που διεξήχθη πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στη συνέχεια, μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μετά την ημερομηνία αυτή, η έρευνα λαμβάνει υπόψη μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ28 πλην του Ηνωμένου Βασιλείου), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.


Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα πορίσματα έρευνας που διεξήχθη πριν από την έξαρση της πανδημίας του COVID-19 στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο του 2020. Ως εκ τούτου, τα πορίσματά της δεν λαμβάνουν υπόψη την έξαρση της πανδημίας.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου