Eurofoundi tutvustus

​Eurofound on Euroopa Liidu elu- ja töötingimuste parandamise amet. Allpoolsete linkide kaudu saate rohkem teada, kes me oleme, mida me teeme, millised on hankevõimalused ja vabad töökohad.

Meist

Selles jaotises kirjeldatakse Eurofoundi missiooni ja rolli, ülesehitust ja sihtrühmi ning antakse ülevaade Eurofoundi töötajatest koos elulookirjelduste, biograafiate ja kontaktandmetega. Samuti tutvustatakse haldusnõukogu koosseisu ning sidusrühmi ja partnereid.

Meie tegevus

Selles jaotises kirjeldatakse Eurofoundi töökava eesmärke ja uurimisaluseid põhiteemasid. Siin on juurdepääs aastaaruannetele ja tööprogrammidele, eelarvevahendite käsutaja aasta tegevusaruannetele ning ka sihtotstarbelistele teabepäringutele. Samuti on siin Eurofoundi finantsdokumendid.

Hanked

Hangete jaotises antakse vajalikku teavet pakkumuste esitamise kohta ja pakkujatele juurdepääs kõigile dokumentidele. Siin saab tutvuda hankevõimalustega, kuidas väljendada huvi tulevaste lepingute vastu ja välisekspertide osalemiskutsete loenditega.

Vabad töökohad

Selles jaotises on vabade töökohtade teated. Pakutakse Eurofoundis töötamisest huvitatuile kogu vajalik teave, sh kuidas taotleda praktikandikohta ja teave töötaotlejaile.