Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Avaldatud
14 Detsember 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2Read more

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

Read less

Formats and languages

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  94
  Viitenumber: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Katalooginumber: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF17291
  Catalogue info

  Noored pikaajalised töötud: näitajad ja poliitikameetmed

  Autor(id): 
  Eurofound

  Kuigi noorte tööturg on 2014. aastaga võrreldes märkimisväärselt paranenud, on hiljutise majanduskriisi üks tulemus noorte pikaajaliste töötute suur hulk, mis moodustab ligi kolmandiku töötutest noortest. See aruanne annab ajakohastatud ülevaate noorte tööturust 2016. aastal ja kirjeldab viimase kümne aasta suundumusi. Selles vaadeldakse pikaajalist töötust mõjutavaid tegureid nii sotsiaal-demograafilisel kui ka makromajanduslikul tasandil. Samuti esitatakse tõendid noorte pikaajalise töötuse tõsiste tagajärgede kohta, näiteks negatiivne mõju sissetulekule ja ametikohale ning noorte heaolu eri mõõdetega seonduvad tagajärjed. Aruande lõpus esitatakse arutelu noorte pikaajalise töötuse vältimiseks või nende uuesti tööturule või haridusse (kui nimetatud asjaolud nende puhul kehtivad) integreerimiseks hiljuti kümne liikmesriigi rakendatud valitud poliitikameetmete kohta.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar