Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Avaldatud
26 Juuni 2017
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  90
  Viitenumber: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Katalooginumber: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF17101
  Catalogue info

  Kutsealased muutused ja palkade ebavõrdsus: Euroopa töökohtade uuring 2017

  Autor(id): 
  Eurofound

  2016. aastal ehk mõnevõrra hiljem kui teistes arenenud majandusega riikides suutis EL taastuda alates ülemaailmsest finantskriisist kantud netotööhõive kahjust. Alates 2013. aastast on tööhõive kasv olnud hästi tasustatud töökohtade suhtes kõigest mõõdukalt kallutatud; kindel kasv on toimunud ka vähetasustatud ja keskmiselt tasustatud töökohtadel. Uued töökohad luuakse üha enam pigem täistööaja kui osalise tööajaga. Kõnealuse kuuenda iga-aastase Euroopa töökohtade uuringu aruandes keskendutakse tööhõive muutustele liikmesriigi ja ELi tasandil alates 2011. aasta teisest kvartalist kuni 2016. aasta teise kvartalini. Aruande teises osas uuritakse, milline roll on kutsealadel Euroopa palkade ebavõrdsuse kujunemises. Aruandes leitakse, et kutsealadel on oma mõju palkade ebavõrdsusele, samuti vahendavad elukutsed teisi tegureid (nt inimkapital ja ühiskonnaklass). Samuti järeldatakse, et kutsealased muutused ei olnud palkade ebavõrdsuse suundumuste peamine tegur viimasel aastakümnel ehk perioodil, mida iseloomustasid suured struktuurimuutused Euroopa tööturul.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar