Töö- ja eraelu tasakaal

24 Jaanuar 2023

Töö- ja eraelu tasakaal on isikut rahuldav tasakaal töö- ja eraelu vahel. Töötajate töö- ja eraelu tasakaalu parem võimaldamine kogu eluea jooksul on olnud ELi poliitika eesmärk paljude aastate jooksul, sest see on keskse tähtsusega, tagades kõigile töö jätkusuutlikkuse. 

Viimased uuendused

Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the COVID-19 pandemic

The COVID-19 pandemic had varying impacts on social groups, depending on existing disadvantages, and it was widely...

Citizens need clarity on Europe’s challenges

Europe faces a winter of uncertainty and potentially discontent. The cost of living is rising rapidly and the spectre...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...
Top

Komisjon algatas 26. aprillil 2017. aastal Euroopa sotsiaalõiguste samba paketi. See hõlmab algatust toetada lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaaluRead more

Komisjon algatas 26. aprillil 2017. aastal Euroopa sotsiaalõiguste samba paketi. See hõlmab algatust toetada lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu. Algatuse eesmärk on tegeleda naiste vähese esindatusega tööturul ning selles tuuakse välja mitu uut või täiustatud miinimumnormi vanemapuhkuse, isapuhkuse või hooldaja puhkuse kohta.

Eurofoundi töö

Andmete kogumine

Eurofoundi Euroopa elukvaliteedi uuringutes võrreldakse riigiti töö- ja pereelu tasakaalu, paindlikku tööajakorraldust ja kvaliteetsete hooldusteenuste pakkumist. Euroopa ettevõtete uuringud pakuvad andmeid, miks ja kuidas rakendavad ettevõtted erinevat tööajakorraldust. Euroopa töötingimuste uuringutes vaadeldakse tööajakorraldust kogu ELis ja sellega seotud küsimusi, sealhulgas paindlik korraldus, tööaja eelistused ning töö- ja eraelu tasakaal.

Euroopa Tööelu Vaatluskeskus (EurWORK) pakub teavet töötingimuste ja jätkusuutliku töö kohta, sh töötasu, tööaja ja kollektiivvaidluste andmebaas. Eurofound on hinnanud ka soolise tööhõive ebavõrdsuse majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid ning annab teavet hooldusteenustega seotud töökohtade loomise kohta.

Andmete visualiseerimine

Esiletõstetud materjal: „Foundation Focus“ – lahendused töö- ja eraelu tasakaalu tagamiseks

23. detsember 2016 – ajakirja „Foundation Focus“ käesolevas numbris võetakse vaatluse alla töö- ja eraelu tasakaal ning mõned tegurid, mis aitavad kaasa või takistavad töötajatel ühendada töö- ja eraelu. Kuna keskmine tööaeg on pidevalt vähenenud, tekib küsimus, kas töö- ja eraelu tasakaal on endiselt oluline. Kuidas on tööaja direktiiv kasulik ja millist rolli mängib paindlik tööajapoliitika? Milliseid eritoetusi vajavad need inimesed, kes hooldavad lapsi või täiskasvanuid? Töö- ja eraelu tasakaal on seotud elu muude aspektidega, sealhulgas vajadus kvaliteetse lastehoiuteenuse järele, tööhõive soolise ebavõrdsusega tegelemine ning sätted eakatele töötajatele, kes ei saa jätkata täistööajaga tööd.
Töö ja eraelu tasakaal: Lahenduste loomine kõigile

Read less
  • Publications (322)
  • Data
  • Ongoing work

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.