Töö- ja eraelu tasakaal

1 Oktoober 2020

Töö- ja eraelu tasakaal on isikut rahuldav tasakaal töö- ja eraelu vahel. Töötajate töö- ja eraelu tasakaalu parem võimaldamine kogu eluea jooksul on olnud ELi poliitika eesmärk paljude aastate jooksul, sest see on keskse tähtsusega, tagades kõigile töö jätkusuutlikkuse. 

Viimased uuendused

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

COVID-19 unleashed the potential for telework – How are workers coping?

The COVID-19 health crisis prompted governments to take the unprecedented step of shutting down all workplaces, apart...
Top

Komisjon algatas 26. aprillil 2017. aastal Euroopa sotsiaalõiguste samba paketi. See hõlmab algatust toetada lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaaluRead more

Komisjon algatas 26. aprillil 2017. aastal Euroopa sotsiaalõiguste samba paketi. See hõlmab algatust toetada lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu. Algatuse eesmärk on tegeleda naiste vähese esindatusega tööturul ning selles tuuakse välja mitu uut või täiustatud miinimumnormi vanemapuhkuse, isapuhkuse või hooldaja puhkuse kohta.

Eurofoundi töö

Andmete kogumine

Eurofoundi Euroopa elukvaliteedi uuringutes võrreldakse riigiti töö- ja pereelu tasakaalu, paindlikku tööajakorraldust ja kvaliteetsete hooldusteenuste pakkumist. Euroopa ettevõtete uuringud pakuvad andmeid, miks ja kuidas rakendavad ettevõtted erinevat tööajakorraldust. Euroopa töötingimuste uuringutes vaadeldakse tööajakorraldust kogu ELis ja sellega seotud küsimusi, sealhulgas paindlik korraldus, tööaja eelistused ning töö- ja eraelu tasakaal.

Euroopa Tööelu Vaatluskeskus (EurWORK) pakub teavet töötingimuste ja jätkusuutliku töö kohta, sh töötasu, tööaja ja kollektiivvaidluste andmebaas. Eurofound on hinnanud ka soolise tööhõive ebavõrdsuse majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid ning annab teavet hooldusteenustega seotud töökohtade loomise kohta.

Andmete visualiseerimine

Esiletõstetud materjal: „Foundation Focus“ – lahendused töö- ja eraelu tasakaalu tagamiseks

23. detsember 2016 – ajakirja „Foundation Focus“ käesolevas numbris võetakse vaatluse alla töö- ja eraelu tasakaal ning mõned tegurid, mis aitavad kaasa või takistavad töötajatel ühendada töö- ja eraelu. Kuna keskmine tööaeg on pidevalt vähenenud, tekib küsimus, kas töö- ja eraelu tasakaal on endiselt oluline. Kuidas on tööaja direktiiv kasulik ja millist rolli mängib paindlik tööajapoliitika? Milliseid eritoetusi vajavad need inimesed, kes hooldavad lapsi või täiskasvanuid? Töö- ja eraelu tasakaal on seotud elu muude aspektidega, sealhulgas vajadus kvaliteetse lastehoiuteenuse järele, tööhõive soolise ebavõrdsusega tegelemine ning sätted eakatele töötajatele, kes ei saa jätkata täistööajaga tööd.
Töö ja eraelu tasakaal: Lahenduste loomine kõigile

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (291)
  • Data
  • Ongoing work

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.