Suirbhéanna Eorpacha ar Chuideachtaí

Rinneadh Suirbhé Eorpach ar Chuideachtaí (ECS) gach ceithre bliana ó tugadh isteach é i 2004-2005 mar an Suirbhé Bunaíochta Eorpach ar Am Oibre agus Cothromaíocht Oibre is Saoil (ESWT). Comhlánaíodh an dara suirbhé (a rinneadh faoin teideal nua Suirbhé Eorpach ar Chuideachtaí) i 2009 agus beidh an tríú suirbhé ar siúl i 2013.

Is iad seo a leanas cuspóirí an tsuirbhé:

  • faisnéis ar bheartais agus ar chleachtais chuideachtai ar fud na hEorpa a mhapáil, a mheasúnú agus a chainníochtú ar bhonn comhchuibhithe;
  • caidrimh idir cleachtais chuideachtaí agus a dtionchar a anailísiú mar aon le cleachtais a mheas ó dhearcadh struchtúr ag leibhéal na cuideachta, ag díriú ar chomhphlé sóisialta go háirithe;
  • treochtaí a mhonatóiriú;
  • cur le Straitéis na hEorpa 2020 trí mhapáil agus tuiscint ar bheartais agus cleachtais chuideachtaí a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar fhás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, mar aon le forbairt de chomhphlé sóisialta i gcuideachtaí. Ba chóir don suirbhé ligean do tháscairí aonchineálacha a fhorbairt ar na saincheisteanna seo do sprioclucht Eorpach.

Is suirbhé samplach ionadaíoch bunaithe ar cheistneoir é an ECS a dhéantar ar an nguthán i dteanga(cha) na tíre. Is gné speisialta an tsuirbhé é go dtarlaíonn agallaimh leis an mbainisteoir atá freagrach as acmhainní daonna sa bhunaíocht, agus nuair is féidir le hionadaí na bhfostaithe. Chlúdaigh an chéad shraith den suirbhé saincheisteanna a bhaineann le socruithe ama oibre agus cothromaíocht saoil is oibre ag leibhéal na cuideachta. Sa dara sraith rinneadh scrúdú ar chineálacha éagsúla solúbthachta, lena n-áirítear solúbthacht ama oibre, solúbthacht chonarthach, pá inathraithe agus rannpháirtíocht airgeadais, mar aon le bearta tionlacain acmhainní daonna, agus nádúr agus cáilíocht an chomhphlé shóisialta san ionad oibre. Sa tríú suirbhé déanfar scrúdú ar eagrú an ionaid oibre, nuálaíocht an ionaid oibre, rannpháirtíocht na bhfostaithe agus comhphlé sóisialta in ionaid oibre na hEorpa.

Tar éis don AE a bheith méadaithe, leathnaíodh raon geografach an tsuirbhé de réir a chéile:

  • An chéad ECS (ESWT) i 2004-2005: 21 tír: 15 ‘’ sean-Bhallstáit an AE agus an Chipir, Poblacht na Seice, an Ungáir, an Laitvia, an Pholainn agus an tSlóivéin
  • An dara ECS i 2009: 30 tír, lena n-áirítear 27 Ballstát an AE, an Chróit, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine (FYROM) agus an Tuirc
  • An tríú ECS i 2013: 32 tír, lena n-áirítear 27 Ballstát an AE, an Chróit, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine (FYROM) an Íoslainn, Montainéagró agus an Tuirc