Publications

652 items found

Eurofound publishes its work in a range of publication formats to match audience needs and the nature of the output. These include flagship reports on a particular area of activity, research reports summarising the findings of a research project and policy briefs presenting policy pointers from research projects or facts and figures relevant to policy debates. Also included are blog articles, regular articles on working life in Europe, presentations, working papers providing background material to ongoing or already concluded research, and reports arising from ad hoc requests by policymakers. Other corporate publications include annual reports, brochures and promotional publications. Web databases and online resources such as data visualisation applications are available in Data and resources.


 • Učinak mjera politika na povećanje udjela mladih u zaposlenosti

  Brojne države članice suočavaju se s alarmantno visokim stopama nezaposlenosti mladih. Kako bi riješile problem, provele su politike zapošljavanja mladih koje su mladima olakšale prijelaz iz sustava obrazovanja u svijet rada te se pozabavile različitim problemima kao što su rano napuštanje školovanja, prijelaz iz škole u svijet rada i zapošljivost. No koliko su takve politike djelotvorne? Ovo izvješće analizira dokaze o učinkovitosti 25 politika u rješavanju problema nezaposlenosti mladih u devet država članica te ove informacije nadopunjuje razgovorima sa stručnjacima. Cilj mu je ocijeniti u kojoj su mjeri odabrane mjere bile uspješne te analizirati njihove rezultate, ishode i širi utjecaj. Ova studija pokazala je kako bi više pažnje trebalo usmjeriti na razvijanje i korištenje sustavnih vrednovanja koja pomažu identificirati najbolje prakse, unaprijediti zapošljivost i sudjelovanje mladih na tržištu rada te u konačnici osloboditi potencijal svake mlade osobe.

 • Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

  Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact.

 • Industrial relations and working conditions developments in Europe 2011

  This annual review describes the developments in industrial relations and working conditions in 2011 in the EU Member States and Norway, at both national and EU level, with a focus on the economic situation and responses to it. The report describes the current economic situation in EU Member States and highlights relevant political and legislative developments in individual countries. It describes labour market trends in Europe and developments in career and employment security, health and well-being at work, skills development and work–life balance. It also examines changes in the organisation and role of social partners, developments in collective bargaining (at cross-sectoral, sectoral and company levels), working time, pay developments, social dialogue developments, industrial conflicts and company restructuring in 2011. At European level, the report summarises the main events over the course of 2011, charting trends in European social policy, employment legislation and social dialogue.

 • Sustainable work and the ageing workforce

  Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared.

 • Održivi rad i starenje radne snage - Izvršni sažetak

  Ostvarenje radnih sredina koje rad čine održivim tijekom cijeloga života ključni je aspekt u promicanju duljeg radnog vijeka. Ova studija razmatra dimenzije rada koje su se pokazale ključnima u razumijevanju održivosti rada: radne uvjete; tjelesno i psihičko zdravlje; ekspresivnu dimenziju rada; pomirenje poslovnog i privatnog života te socioekonomske uvjete. Ona proučava utjecaj ovih čimbenika na to kako stariji radnici doživljavaju održivost svoga rada, uzimajući u obzir njihove međugeneracijske razlike s obzirom na dob, zanimanje i spol. Također, radni uvjeti za radnu snagu u starenju uspoređeni su među državama članicama Europske unije.

 • Eurofound News, Issue 10, November-December 2012

  This issue contains the following articles: Findings in Figures; Impacts of the crisis for EU citizens; Eurofound gears up for the Irish Presidency; News in brief; and Latest publications.

 • Work organisation and innovation: Annexes

  This document comprises two annexes to the report Work organisation and innovation. Annex 1: Summary of some major public policy initiatives related to innovations in HPWPs. Annex 2: Interview guides for human resources or lead managers, senior managers, line managers, employees representatives, and employees.

 • Foundation findings - Intergenerational solidarity

  The proportion of people aged 65 and over will rise from 17% to 30% of the EU population by 2060, while at the same time the working age population will decline. The European Commission estimates that most of the increase in public spending in the EU over the next 50 years will be on pensions, long-term care and healthcare. Foundation Findings provide pertinent background information and policy pointers for all actors and interested parties engaged in the current European debate on the future of social policy. The contents are based on Foundation research and reflect its autonomous and tripartite structure.

 • Organizacija rada i inovacije - Izvršni sažetak

  Inovacije u organizaciji rada imaju potencijal za optimiranje proizvodnih procesa u tvrtkama i unapređenje cjelokupnoga radnog iskustva zaposlenika. Ovo izvješće istražuje poveznice između inovacija u organizaciji rada – radnih praksi visokog učinka (HPWP-i) – i dobrobiti, kako za zaposlenike, tako i za organizacije. Ono se zasniva na analizi studija provedenih u trinaest država članica Europske unije u kojima su inovacije na radnom mjestu dale pozitivne ishode. Oni HPWP-i koji se zasnivaju na praksama kao što su racionalno upravljanje, fleksibilne radne prakse, redizajn radnih mjesta te uključenost zaposlenika bili su najčešće povezani s povećanom produktivnošću tvrtki, poboljšanjima u kvaliteti usluge i smanjenjem operativnih troškova.

 • Third European Quality of Life Survey: Questionnaire

  English language version of the questionnaire for the 3rd European Quality of Life Survey which was carried out in 2011-2012. It was used as the source questionnaire for the translation of the 38 language versions for the 34 countries where the survey took place.

Stranice