O Eurofoundovim istraživanjima na nasumičnom probabilističkom uzorku

Od svojeg osnutka Eurofound gradi značajnu bazu znanja o uvjetima života i rada u Europskoj Uniji. Ključna zadaća Agencije uključuje praćenje kretanja u državama članicama tijekom vremena, pa su radi toga razvijena tri probabilistička istraživanja koja se provode periodički na području cijelog EU-a te pružaju podatke visoke kvalitete: Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS) Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS) Europsko istraživanje o poduzećima (ECS) . Tim trima istraživanjima zajedničke su sljedeće značajke:

  • reprezentativni uzorak
  • obuhvaćanje svih država članica EU-a, kao i (potencijalnih) zemalja kandidatkinja te često Norveške i Švicarske
  • usporedba rezultata različitih država
  • više krugova, što omogućuje analizu vremenskih serija
  • razvoj u bliskoj suradnji s tripartitnim dionicima i stručnjacima Eurofounda za to područje
  • upitnici obuhvaćaju širok raspon tema koje su osmišljene tako da odgovore na potrebe europske politike
  • upitnici su sastavljeni na temelju interdisciplinarnih znanosti
  • detaljna strategija osiguranja kvalitete
  • pravovremena raspoloživost rezultata u izvješćima relevantnima za politiku, vizualnim prikazima podataka na mreži i mikropodacima.

Raspoloživost podataka

Svi upitnici za provedbu istraživanja i skupovi podataka dostupni su javnosti.

Metodologija

Cilj je Eurofoundovih istraživanja pružiti visokokvalitetne informacije o životnim i radnim uvjetima te praksama na radnim mjestima u Europi. Radi ostvarenja tog cilja svako istraživanje ima drugačiju ciljnu populaciju za prikupljanje specifičnih podataka. Usklađivanje metodologija istraživanja kad je to moguće znači da se prikupljeni podaci mogu upotrijebiti u drugim istraživanjima. Više informacija o metodologiji možete pronaći na stranicama svakog pojedinog izdanja istraživanja.

Prilagođavanje istraživanja budućim potrebama

Narednih godina Eurofound će razviti strategiju usmjerenu na prilagođavanje istraživanja budućim potrebama, što uključuje ispitivanje održivosti različitih i isplativijih načina prikupljanja podataka, uzimajući u obzir ukupnu kvalitetu istraživanja i usporedivost tijekom vremena.

Eurofound osim toga razmatra potencijal velike količine podataka za nadopunjavanje i kontekstualizaciju vlastitih podataka. Taj rad bit će usmjeren na unaprjeđenje uzorkovanja u istraživanjima, prikupljanje i analizu velike količine podataka i upotrebu analize teksta na društvenim medijima za istraživanje marginalnih pojava.

Osiguranje kvalitete

Eurofound je posvećen osiguranju kvalitete svojih istraživanja i nastoji osigurati visoku kvalitetu podataka istraživanja pridržavajući se općeprihvaćenih standarda za metodologiju i postupke.

Europska i međunarodna suradnja

Eurofoundovu metodologiju istraživanja i upitnike mogu upotrijebiti i druge organizacije nakon ispunjavanja uvjeta u pogledu autorskih prava . Stoga su različite organizacije izrazile zanimanje za upotrebu ovih materijala ili suradnju s Eurofoundom .