Európai vállalati felmérések

Az európai vállalati felmérést (ECS) négyévente végzik el. Az első vállalati felmérés a munkaidőre, valamint a munka és a magánélet egyensúlyára irányuló európai létesítményi felmérés (ESWT) néven vált ismertté és 2004-2005-ben hajtották végre. A másodikat – már új, európai vállalati felmérés néven – 2009-ben végezték el, a harmadikra pedig 2013-ban kerül sor.

A felmérés a következő fő célkitűzésekkel zajlik:

  • az európai vállalati politikákra és gyakorlatokra vonatkozó információ feltérképezése, értékelése és számszerűsítése harmonizált alapon;
  • a vállalati gyakorlatok és hatásuk közti kapcsolatok elemzése, a gyakorlatok vállalati szintű elemzése a struktúrák szemszögéből, különösen a szociális párbeszédre koncentrálva;
  • tendenciák nyomon követése;
  • Európa 2020 stratégia kiegészítése a vállalati politikák és gyakorlatok feltérképezésén és értelmezésén keresztül, amely hatást gyakorolhat a körültekintő, fenntartható és bevonó növekedésre, valamint a vállalatoknál zajló szociális párbeszéd fejlődésére. A felmérés ezekben a témakörökben egységesített mutatók kidolgozására is lehetőséget nyújt az európai nyilvánosság számára.

Az európai vállalati felmérés kérdőív-alapú reprezentatív telefonos mintavétellel zajlik az adott ország nyelvén/nyelvein. A felmérés egyik speciális részeként az adott vállalat humánerőforrás-vezetőjével és lehetőség szerint egy munkavállalói képviselővel is készítenek interjúkat. A felmérés első része a munkaidőre, valamint a munka és a magánélet egyensúlyára vonatkozó témákat dolgozta fel vállalati szinten. A felmérés második fele a különféle rugalmas megközelítéseket vizsgálja, melybe beletartozik a munkaidő rugalmas beosztása, a rugalmas szerződések, a változó fizetés és pénzügyi hozzájárulás, valamint a kapcsolódó humán erőforrás intézkedések, továbbá a munkahelyi szociális párbeszéd jellege és minősége. A harmadik felmérés a munkahelyi szervezést, innovációt, munkavállalói részvételt és a szociális párbeszédet vizsgálja európai munkahelyeken.

Az EU-bővítésekkel a felmérés földrajzi lefedettsége is nőtt: