Jól működő és befogadó munkaerőpiacok

25 június 2020

A pénzügyi és gazdasági válság nyilvánvalóvá tette, hogy a jól működő munkaerőpiacok a gazdaságban rejlő munkahelyteremtési lehetőségek teljes mértékű kihasználásánakRead more

A pénzügyi és gazdasági válság nyilvánvalóvá tette, hogy a jól működő munkaerőpiacok a gazdaságban rejlő munkahelyteremtési lehetőségek teljes mértékű kihasználásának előfeltételei. A válság ‒ amely különösen súlyosan érintett bizonyos csoportokat, például a fiatalokat és a kevésbé iskolázottakat ‒ igen eltérő munkaerőpiaci következményeket idézett elő az egyes uniós tagállamokban. A folyamatos gyors strukturális változás is új kihívásokat jelent több ágazatban és régióban, ami a lehetséges munkaerőhiányt és a strukturális munkaerőhiányt illeti.

Az EU számára az Európai Szociális Alap a legfőbb eszköz a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás előmozdításához, ezáltal elősegítve az emberek munkához jutását, a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációját és kedvezőbb életlehetőségek biztosítását mindenki számára. Ezenkívül a munkavállalók munkaerőpiaci jogairól számos európai jogszabály rendelkezik. Ezen túlmenően 2017. áprilisban az Európai Bizottság előterjesztette a szociális jogok európai pillérét. A pillér az uniós szociál- és foglalkoztatáspolitikára épül és azt egészíti ki annak érdekében, hogy számos, a jól működő és méltányos munkaerőpiacok és jóléti rendszerek szempontjából alapvető jelentőségű területen szakpolitikai iránymutatást nyújtson.

Read less

Recent updates

Racial discrimination is not a thing of the past in the EU

Although EU law guarantees equal treatment for all among its founding principles, discrimination in the EU is not a...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

This flagship publication provides an overview of developments in Europe in the wake of the global financial crisis, as...

Tackling labour shortages in EU Member States

While unemployment is still a challenge in Europe, some countries, sectors and occupations are experiencing labour...
Forthcoming
Top

Az Eurofound munkája

Read more

Az Eurofound munkája

Az Eurofound által végzett kutatás célja az európai munkaerőpiacok dinamikájának mélyebb megértése, valamint információnyújtás a szakpolitika számára a munkaerőpiacok működésének fejlesztéséhez. Tekintettel arra, hogy egyes tagállamokban folyamatosan magas a munkanélküliség szintje, különös jelentőséggel bírnak azon szakpolitikák, amelyek a munkanélküliek munkaerőpiaci integrációjára irányulnak, és amelyek konkrét csoportokkal ‒ a fiatalokkal, migránsokkal, nőkkel vagy az idősebb munkanélküliekkel ‒ foglalkoznak. Az Eurofound jelentős mennyiségű munkát végzett ezen a területen, az utóbbi években a fiatalokkal kapcsolatos kérdésekre, a nemek és a munka témájára, az új foglalkoztatási formákra, a mobilitásra és a migrációra, valamint a bérekre koncentrált.

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound kutatást végzett a fiatalok előtt álló foglalkoztatási és társadalmi kihívások terén. Tanulmányok keretében megvizsgálta a társadalmi befogadással kapcsolatos kérdéseket és annak szükségességét, hogy figyelembe kell venni a veszélyeztetett fiatalok sokféleségét a támogatásukra irányuló szakpolitikák kidolgozásakor. Megvizsgálta a fiatalok vállalkozói készségéhez kapcsolódó témákat és azon intézkedéstípusokat is, amelyek eredményesek voltak ezen készségek támogatásában.

Egy másik kutatási terület a nemek közötti foglalkoztatási különbség gazdasági és társadalmi költségeire világított rá, és értékelte a nők munkaerőpiaci részvételét támogató szakpolitikai intézkedések hatékonyságát.

Egy folyamatban lévő kutatás a hagyományos tipikus és atipikus foglalkoztatástól eltérő új foglalkoztatási formákat, valamint a munkakörülményekre és a munkaerőpiacokra gyakorolt hatásukat vizsgálja. A tipológiával foglalkozó kezdeti kutatást a sajátos új foglalkoztatási formák, például a stratégiai közös foglalkoztatás és az IKT-alapú mobilmunka alapos vizsgálata követte.

A mobilitással kapcsolatban elvégzett kutatás pontos helyzetképet adott a munkavállalók Európán belüli mozgásáról és a gazdasági válság migrációra tett hatásairól.

Az Eurofound ezenkívül alapos elemzést végzett a munkaerőpiaci átmenethez kapcsolódó különböző kérdések, többek között a foglalkoztatás időtartama, az ideiglenes foglalkoztatás és fiatalokat érintő, az oktatás és a foglakoztatás közötti átmenet tekintetében.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (61)
  • Ongoing work (1)

Ongoing work