Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Paskelbtas
14 Gruodis 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2Read more

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

Read less

Formats and languages

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  94
  Nuorodos Nr.: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Katalogo Nr.: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF17291
  Catalogue info

  Ilgalaikiai jauni bedarbiai. Ypatumai ir politiniai veiksmai

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Nors nuo 2014 m. jaunimo padėtis darbo rinkoje labai pagerėjo, vienas iš pastarosios ekonomikos krizės padarinių yra daug ilgalaikių jaunų bedarbių, kurių skaičius sudaro beveik trečdalį visų darbo neturinčių jaunuolių. Šioje ataskaitoje apžvelgiama jaunimo padėtis darbo rinkoje 2016 m. ir pristatomos pastarojo dešimtmečio tendencijos. Joje tiek socialiniu ir demografiniu, tiek makroekonominiu lygmenimis nagrinėjami ilgalaikio nedarbo veiksniai. Joje taip pat pateikiama įrodymų, kad ilgalaikis jaunimo nedarbas turi rimtų padarinių, pavyzdžiui, daro ilgalaikį poveikį pajamoms ir užimtumui, taip pat kai kuriems jaunimo gerovės aspektams. Ataskaitos pabaigoje aptariamos pasirinktos pastaruoju metu dešimtyje valstybių narių įgyvendinamos politikos priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią ilgalaikiam jaunuolių nedarbui arba, jeigu jie yra ilgalaikiai bedarbiai, juos integruoti į darbo rinką arba švietimo sistemą.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti