Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Paskelbtas
26 Birželis 2017
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  90
  Nuorodos Nr.: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Katalogo Nr.: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF17101
  Catalogue info

  Pokyčiai darbe ir darbo užmokesčio skirtumai 2017 m. Europos darbo vietų stebėsenos ataskaita

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  2016 m. (t. y. šiek tiek vėliau, nei kitose išsivysčiusiose ekonomikose) Europos Sąjungoje buvo atkurtos visos nuo pasaulio finansų krizės pradžios prarastos darbo vietos. Užimtumo augimas nuo 2013 m. yra tik šiek tiek didesnis gerai apmokamų darbo vietų segmente – užimtumas stabiliai auga tiek mažai, tiek vidutiniškai apmokamų darbo vietų grupėje. Vis labiau tikėtina, kad naujesnėse darbo vietose bus dirbama visą darbo dieną, o ne dalį darbo dienos. Šios šeštosios metinės Europos darbo vietų stebėsenos ataskaitos 1 dalyje išsamiai apžvelgiami užimtumo pokyčiai valstybių narių ir ES lygmeniu nuo 2011 m. 2 ketvirčio iki 2016 m. 2 ketvirčio. 2 dalyje nagrinėjama, kaip Europos darbo užmokesčio skirtumai priklauso nuo profesijų. Joje prieinama išvados, kad pačios profesijos daro tam tikrą poveikį darbo užmokesčio skirtumams ir turi įtakos kitiems veiksniams, tokiems kaip žmogiškasis kapitalas ir socialinė klasė. Be to, nustatyta, kad profesinė dinamika neturėjo lemiamos įtakos darbo užmokesčio skirtumų atsiradimui per pastarąjį dešimtmetį, kai Europos darbo rinkose vyko intensyvūs struktūriniai pokyčiai.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti