Anticipating and managing the impact of change

2020 m. Europos restruktūrizavimo stebėjimo centro ataskaita: tarpvalstybinis restruktūrizavimas

Report
Paskelbtas
10 Lapkritis 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Pagrindinės išvados

 • Maždaug 1 iš 20 didelio masto restruktūrizavimo atvejų yra tarpvalstybinio pobūdžio ir daro poveikį bent dviejose šalyse vykdomai veiklai. Tokių atvejų poveikis užimtumui paprastai būna daug didesnis, o dėl to ir restruktūrizavimo procesai ilgesni ir sudėtingesni. Dėl didelio masto tarptautinio restruktūrizavimo ES vidutiniškai prarandama apie 3 000 darbo vietų.
Read more
 • Maždaug 1 iš 20 didelio masto restruktūrizavimo atvejų yra tarpvalstybinio pobūdžio ir daro poveikį bent dviejose šalyse vykdomai veiklai. Tokių atvejų poveikis užimtumui paprastai būna daug didesnis, o dėl to ir restruktūrizavimo procesai ilgesni ir sudėtingesni. Dėl didelio masto tarptautinio restruktūrizavimo ES vidutiniškai prarandama apie 3 000 darbo vietų.
 • Visa restruktūrizavimo veikla yra cikliška, jos pikas sutampa su nuosmukiu, tačiau tarpvalstybinė restruktūrizavimo veikla yra ypač jautri verslo ciklui. Ekonomikos nuosmukio metu, įskaitant COVID-19 krizę, atvejų dažnumas ir jų mastas (prarandant darbo vietas) didėja palyginti sparčiau.
 • Per 2020 m. pirmąjį pusmetį dėl COVID-19 krizės su restruktūrizavimu susijusių prarastų darbo vietų skaičius buvo dvigubai didesnis nei slenkančio vidurkio rodiklis. Poveikis darbo rinkai buvo labai selektyvus: dėl fizinio atstumo laikymosi priemonių labiausiai nukentėjo du dideli sektoriai – transporto (įskaitant oro transportą) sektoriuje ir viešbučių bei restoranų sektoriuje prarastų darbo vietų skaičius sudarė beveik pusę visų paskelbtų darbo vietų praradimo atvejų (palyginti su mažiau nei 10 proc. įprastu laikotarpiu).
 • Europos darbo tarybų gebėjimas daryti įtaką restruktūrizavimo procesams yra ribotas ir šis ribotumas yra dar akivaizdesnis, kai daugiašaliai sprendimai priimami pasauliniu lygmeniu, o ne vietos, nacionaliniu ar ES lygmeniu – o taip būna vis dažniau.
Read less

Įžanga

Ši ataskaita turi du tikslus. Pirma, joje apžvelgiama pastarojo meto restruktūrizavimo veikla ES nuo 2019 m. sausio mėn. iki pirminio COVID-19 krizės poveikio (jį įskaitant). Antroje dalyje pateikiama tarptautinio restruktūrizavimo atvejų, kurie daro poveikį daugiau nei vienos šalies darbuotojamsRead more

Ši ataskaita turi du tikslus. Pirma, joje apžvelgiama pastarojo meto restruktūrizavimo veikla ES nuo 2019 m. sausio mėn. iki pirminio COVID-19 krizės poveikio (jį įskaitant). Antroje dalyje pateikiama tarptautinio restruktūrizavimo atvejų, kurie daro poveikį daugiau nei vienos šalies darbuotojams, analizė. Pagrindinis abiejų analizių šaltinis – Europos restruktūrizavimo stebėjimo centro renginių duomenų bazė, kurioje nuo jos sukūrimo 2002 m. sukaupta informacija apie daugiau kaip 25 000 didelio masto restruktūrizavimo atvejų, tarp kurių beveik 2 000 atvejų nuo 2019 m. pradžios.

Tarptautinio restruktūrizavimo duomenų apžvalga papildyta konkrečių tarptautinio gamybos perkėlimo atvejų tyrimų santrauka. Siekiama atkreipti dėmesį į tai, kokie ginčai kyla, kaip vadovai ir socialiniai partneriai vykdo restruktūrizavimą, taip pat kokias pasekmes patiria nukentėję darbuotojai.

Read less

Formats and languages

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  48
  Nuorodos Nr.: 
  EF20024
  ISBN: 
  978-92-897-2110-3
  Katalogo Nr.: 
  TJ-AL-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/581084
  Catalogue info

  2020 m. Europos restruktūrizavimo stebėjimo centro ataskaita: tarpvalstybinis restruktūrizavimas

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2020), ERM report 2020: Restructuring across borders, European Restructuring Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF20024EN1
  Catalogue info

  2020 m. Europos restruktūrizavimo stebėjimo centro ataskaita: tarpvalstybinis restruktūrizavimas

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 2: Top five offshoring cases, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 3: Cases of announced job loss and job creation in the car components subsector in Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 4: Top five cases of announced job loss, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 5: Top five cases of announced job creation, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 6: Amazon full-time employee headcount, selected Member States and the UK, 2020
  Table 7: Largest COVID-19-related announced job loss restructuring cases, EU27 (national) and worldwide (transnational), March–June 2020
  Table 8: Sector and location details of nine transnational offshorings studied

  Table A1: MNEs with most restructuring cases, 2005–Q2 2020
  Table A2: MNEs with most restructuring cases (2005–Q2 2020) – geographical distribution of employment, 2005–2019

  List of graphs

  Figure 1: Change in full-time and part-time employment (in thousands), quarterly year on year, 2009–2019, EU27
  Figure 2: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 3: Announced job loss cases (%), by restructuring type, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 4: Origin and destination countries for offshoring, selected Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 5: Breakdown of restructuring type by company size, EU27, Norway and the UK, 2008–Q2 2020
  Figure 6: Case count and announced job loss and job creation in national restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 7: Case count and announced job loss in transnational restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 8: Announced job loss distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, EU27, Norway and the UK, Q2 2020
  Figure 9: Announced job loss (%) distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, by sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 10: Transnational share of ERM cases (%), 2005–Q2 2020
  Figure 11: Transnational restructurings – total announced job loss and as share of job loss in national cases, 2005–2020
  Figure 12: Restructuring cases (%), by job-loss size category and time frame, 2005–Q2 2020
  Figure 13: Transnational and national restructuring cases (%), by restructuring type, 2005– Q2 2020
  Figure 14: Restructuring job loss in national and transnational restructurings (%), by broad sector, 2005–Q2 2020

Moksliniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti iki JK išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir vėliau paskelbti, gali būti pateikiami su 28 ES valstybėmis narėmis susiję duomenys. Po šios datos, jei nenurodyta kitaip, tyrimuose remiamasi tik 27 ES valstybių narių (28 ES šalių be JK) duomenimis.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti