Europos gyvenimo kokybės tyrimai (EGKT)

Šiame unikaliame, visoje Europoje kas ketverius metus atliekamame tyrime analizuojamos objektyvios Europos piliečių gyvenimo aplinkybės ir kaip patys žmonės vertina šias aplinkybes ir savo gyvenimą apskritai. Tyrimas apima daugybę sričių, pavyzdžiui, užimtumą, pajamas, švietimą, būsto, šeimos, sveikatos ir darbo bei gyvenimo pusiausvyros klausimus. Jame taip pat aptariamos subjektyvios temos: laimės supratimas, kaip žmonės patenkinti savo gyvenimu ir kokia jų nuomonė apie visuomenę.

Remiantis šiuo reguliarai atliekamu tyrimu galima stebėti žmonių gyvenimo kokybės tendencijas. Pavyzdžiui, ankstesni tyrimai parodė, kad prasidėjus ekonominei krizei žmonėms vis sunkiau sudurti galą su galu. Daugelyje šalių juntama didesnė įtampa tarp įvairių etninių grupių. Visoje Europoje sumažėjo žmonių pasitikėjimas vyriausybe. Tačiau didžiausią džiaugsmą žmonėms ir toliau teikia šeiminis gyvenimas ir asmeniniai santykiai.

Bėgant metams Europos gyvenimo kokybės tyrimas pamažu virto vertingu rodiklių rinkiniu, kuris papildo tradicinius ekonomikos augimo ir gyvenimo standartų rodiklius, kaip antai BVP ar pajamos. Tyrimo rodikliai yra tokie pat aiškūs ir iškalbingi kaip ir BVP, tačiau jie apima daugiau aplinkos apsaugos ir pažangos socialinių aspektų. Šiuos rodiklius lengva integruoti į sprendimų priėmimo procesą ir naudoti viešuosiuose debatuose ES ir nacionaliniu lygmenimis.

Kiekvienam tyrimui buvo atrenkama atsitiktinė suaugusiųjų imtis, o su respondentais vyko tiesioginiai pokalbiai. Atsižvelgiant į Europos plėtros perspektyvas ir ELPA šalių susidomėjimą šiuo tyrimu, laikui bėgant geografinė šio tyrimo apimtis didėjo:

  • Pirmasis EQLS 2003 m. – 28 šalys: 27 ES valstybės narės ir Turkija
  • Antrasis EQLS 2007-2008 m. – 31 šalis: 27 ES valstybės narės, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija ir Norvegija
  • Trečiasis EQLS 2011-2012 m. – 34 šalys: 27 ES valstybės narės ir Kroatija, Islandija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Turkija ir Kosovas.

Be to, dalis klausimų iš antrojo EQLS panaudoti 2009 m. Eurobarometro tyrime, kuriuo remiantis atlikta studija ES gyvenimo kokybės tendencijos 2003-2009.

EQLS tyrimų ir papildomų šaltinių duomenys naudojami Eurofound elektroninėje statistinių gyvenimo kokybės rodiklių duomenų bazėje (EurLIFE).