Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

1 Spalis 2020

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra – tai patenkinamai suderintas asmens darbas ir asmeninis gRead more

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra – tai patenkinamai suderintas asmens darbas ir asmeninis gyvenimas. Sąlygų užtikrinti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą per visą gyvenimą sudarymas jau daugybę metų yra ES politikos tikslas, nes tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti tvarų darbą visiems. 

Read less

Naujausi pakeitimai

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

COVID-19 unleashed the potential for telework – How are workers coping?

The COVID-19 health crisis prompted governments to take the unprecedented step of shutting down all workplaces, apart...
Top

2017 m. balandžio 26 d. Komisija pradėjo įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio dokumentų rinkinį. Tai apima iniciatyvą, kuria siekiama padėti tėvams ir globėjams užtikrinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrąRead more

2017 m. balandžio 26 d. Komisija pradėjo įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio dokumentų rinkinį. Tai apima iniciatyvą, kuria siekiama padėti tėvams ir globėjams užtikrinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Iniciatyva siekiama spręsti nepakankamą atstovavimą moterims darbo rinkoje, be to, joje pateikiami įvairūs nauji arba patobulinti minimalūs standartai, taikomi vaiko priežiūros, tėvystės (motinystės) ir globėjų atostogoms.

EUROFOUND veikla

Duomenų rinkimas

EUROFOUND atliekamuose Europos gyvenimo kokybės tyrimuose (EGKT) pateikiami šalių palyginimai atsižvelgiant į profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimą, lanksčią darbo laiko tvarką ir kokybiškų priežiūros paslaugų teikimą. Europos įmonių apklausose (EĮA) pateikiami duomenys apie tai, kodėl ir kaip įmonės naudoja įvairią darbo laiko tvarką. Europos darbo sąlygų tyrimuose (EDST) nagrinėjamas darbo laiko organizavimas ES ir su tuo susiję klausimai, įskaitant lanksčius susitarimus, pageidaujamą darbo laiką bei profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

Europos profesinio gyvenimo stebėjimo tarnyba („EurWORK“) teikia informaciją apie darbo sąlygas ir tvarų darbą, įskaitant duomenų bazę apie darbo užmokestį, darbo laiką ir kolektyvinius ginčus. EUROFOUND taip pat apskaičiavo ekonomines ir socialines išlaidas, susijusias su vyrų ir moterų užimtumo skirtumu, ir gali pateikti informacijos apie darbo vietų, susijusių su priežiūros paslaugų teikimu, sukūrimą.

Duomenų vizualizacija

Susijusi medžiaga: „Foundation Focus“ numeris dėl sprendimo būdų, susijusių su profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

2016 m. gruodžio 23 d. – Šiame „Foundation Focus“ numeryje nagrinėjama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir tam tikri veiksniai, kurie padeda arba trukdo darbuotojams derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Kadangi darbo valandų vidurkis stabiliai mažėja, leidinyje klausiama, ar profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra vis dar svarbi. Kaip gali padėti Darbo laiko direktyva ir kokį vaidmenį atlieka lanksti darbo laiko politika? Kokia konkreti parama yra reikalinga tiems, kurie privalo prižiūrėti vaikus ar suaugusiuosius? Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra susijusi su kitais gyvenimo aspektais, įskaitant poreikį užtikrinti kokybišką vaikų priežiūrą, šalinti vyrų ir moterų užimtumo skirtumą ir pasirūpinti vyresnio amžiaus darbuotojais, kurie negali toliau dirbti visą darbo dieną.

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra: visiems tinkamų sprendimo būdų sukūrimas.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (291)
  • Data
  • Ongoing work

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.