Stħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol (EWCS)

Mit-tnedija tiegħu fl-1990, l-Istħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol ipprovda ħarsa ġenerali lejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa sabiex:

 • Jevalwa u jikkwantifika l-kundizzjonijiet tax-xogħol kemm tal-impjegati kif ukoll ta' dawk li jaħdmu għal rashom madwar l-Ewropa, fuq bażi armonizzata
 • Janalizza r-relazzjonijiet bejn aspetti differenti tal-kundizzjonijiet tax-xogħol
 • Jidentifika gruppi f'riskju u kwistjonijiet ta' tħassib kif ukoll tal-progress
 • Jimmonitorja x-xejriet billi jipprovdi indikaturi omoġenji dwar dawn il-kwistjonijiet
 • Jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-politika Ewropea

L-ambitu tal-kwestjonarju użat fl-istħarriġ twessa' b'mod konsiderevoli mill-ewwel edizzjoni tiegħu, bil-għan li tiġi pprovduta stampa komprensiva tar-realtà ta' kuljum tal-irġiel u tan-nisa fuq il-post tax-xogħol. L-integrazzjoni tas-sessi kienet kwistjoni importanti fir-reviżjonijiet reċenti tal-kwestjonarju.

It-temi trattati llum jinkludu l-istat tal-impjieg, id-dewmien u l-organizzazzjoni tal-ħinijiet tax-xogħol, l-organizzazzjoni tax-xogħol, it-tagħlim u t-taħriġ, il-fatturi fiżiċi u psikoloġiċi ta' riskju, is-saħħa u s-sigurtà, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, il-qligħ u s-sigurtà finanzjarja, kif ukoll ix-xogħol u s-saħħa.

F'kull sessjoni, kampjun ta' ħaddiema (impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom) magħżul b'mod każwali, ġie intervistat wiċċ imb wiċċ. Wara t-tkabbir Ewropew, twessgħet il-kopertura ġeografika tal-istħarriġ:

 • L-ewwel EWCS fl-1990/1991: sar stħarriġ dwar il-ħaddiema fil-KE12
 • It-tieni EWCS fl-1995/1996: sar stħarriġ dwar il-ħaddiema fl-UE15
 • It-tielet EWCS fl-2000: fl-ewwel fażi l-istħarriġ sar fl-UE15 u n-Norveġja, l-istħarriġ imbagħad ġie estiż sabiex ikopri t-tnax-il“Stat Membru” ġdid fl-2001, u t-Turkija fl-2002 fit-tieni fażi
 • Ir-raba' EWCS fl-2005: UE27, flimkien man-Norveġja, il-Kroazja, it-Turkija u l-Isvizzera
 • Il-ġbir ta' tagħrif fuq il-post għall-ħames EWCS sar minn Jannar sa Ġunju 2010, bi kważi 44,000 ħaddiem intervistat fl-UE27, in-Norveġja, il-Kroazja, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, it-Turkija, l-Albanija, il-Montenegro u l-Kosovo.
 • Is-Sitt EWCS fl-2015: stħarriġ tal-ħaddiema fl-UE28, in-Norveġja, l-Isvizzera, l-Albanija, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro, is-Serbja u t-Turkija
 • Is-Seba 'EWCS fl-2020: stħarriġ tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea, in-Norveġja, l-Isvizzera, l-Albanija, il-Bożnja u Ħerzegovina, il-Kosovo, il-Maċedonja tat-Tramuntana, il-Montenegro, is-Serbja u t-Turkija.