Social mobility in the EU

Report
Opublikowane
19 Kwiecień 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  90
  Nr referencyjny: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16641
  Catalogue info

  Ruchliwość społeczna w UE

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Obywatele UE są coraz bardziej zaniepokojeni, że dzisiejsi młodzi ludzie mają mniejsze szanse na awans społeczny niż pokolenie ich rodziców. W sprawozdaniu przedstawiono wzorce międzypokoleniowej ruchliwości społecznej w państwach UE. Najpierw rozważono bezwzględną ruchliwość społeczną, tj. jak społeczeństwo zmieniło się pod względem zmian strukturalnych i zawodowych oraz postępu społecznego. Następnie omówiono względną ruchliwość społeczną („płynność społeczną”), tj. szanse na poruszanie się między klasami zawodowymi. Historię minionego okresu ruchliwości społecznej zbadano przy użyciu danych z europejskiego sondażu społecznego (ESS) oraz wyników sieci europejskich korespondentów Eurofound w różnych państwach członkowskich UE. W sprawozdaniu dokonano również analizy obecnego dyskursu politycznego, oceniając, w jakim stopniu ruchliwość społeczna była widoczna w programie polityki w różnych państwach członkowskich oraz w jakie została ujęta ramy i w jaki sposób omówiona. Następnie przyjrzano się barierom dla równych szans i polityce na rzecz promowania równych szans. Na koniec skupiono się na wydarzeniach z ostatniej dekady, które mogły sprzyjać ruchliwości społecznej w dzieciństwie oraz na etapie wczesnej edukacji, szkoły i studiów wyższych, jak również na rynku pracy.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz