Stosunki pracy

19 Październik 2022

Związki zawodowe, organizacje pracodawców i władze publiczne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu stosunków pracy. Są wzajemnie powiązanymi elementami systemu, który funkcjonuje na poziomie europejskim, krajowym, sektorowym, regionalnym, a także na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw.Read more

Związki zawodowe, organizacje pracodawców i władze publiczne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu stosunków pracy. Są wzajemnie powiązanymi elementami systemu, który funkcjonuje na poziomie europejskim, krajowym, sektorowym, regionalnym, a także na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw. W ostatnich latach, kiedy technologia i formy pracy nieustannie ewoluują w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, systemy stosunków pracy stają przed wyzwaniami o krytycznym znaczeniu.

Z uwagi na powyższe, Komisja Europejska dała w 2015 r. „nowy początek” europejskiemu dialogowi społecznemu. We wspólnym oświadczeniu z czerwca 2016 r. Komisja, Rada Unii Europejskiej i partnerzy społeczni podkreślili jego zasadniczą rolę jako kluczowego elementu unijnej polityki społecznej i zatrudnienia.

Read less

Ostatnie zmiany

Tripartite Exchange Seminar 'Summer Forum'

On 19 -21 October 2022, in Dublin, Eurofound will pilot a 'Summer Forum' – a tripartite exchange seminar aiming to...

How to ensure adequate minimum wages in an age of inflation

Minimum wages have risen significantly in 2022, as the EU Member States leave behind the cautious mood of the pandemic...

Minimum wages in 2022: Annual review

After a cautious round of minimum wage setting for 2021, nominal rates rose significantly for 2022 as the negative...
Top

Działalność Eurofound

Read more

Działalność Eurofound

Na przestrzeni 40 lat swojego funkcjonowania, Eurofound stał się kluczowym ośrodkiem wiedzy specjalistycznej, w zakresie monitorowania i analizy trendów w stosunkach pracy. Elementem jego działalności są powiązania pomiędzy europejskim i krajowym poziomem dialogu społecznego. Korzystając z wiedzy sieci europejskich korespondentów w 28 państwach członkowskich UE i Norwegii, Eurofound rejestruje zmiany zachodzące we wszystkich państwach członkowskich i na poziomie całej UE. 

Kluczowy wkład

Eurofound opracował szereg analiz porównawczych, artykułów i studiów przypadku dotyczących stosunków pracy w całej UE-28 i w Norwegii. Ponadto tworzy regularnie aktualizowane bazy danych dotyczące zagadnień z nimi związanych.

W najnowszym badaniu wskazano i omówiono kluczowe wymiary i wskaźniki istotne dla systemów stosunków pracy w Europie w XXI wieku. Kolejny nurt badań dotyczy tego, w jaki sposób partnerzy społeczni w UE i Norwegii przeanalizowali i wykorzystali nowe tematy, narzędzia i innowacyjne podejścia, by reagować na nowe wyzwania polityczne, prawne i społeczne, które pojawiły się w ostatnich latach.

Płaca i czas pracy nadal pozostają obszarami ogromnego zainteresowania i są przedmiotem corocznych przeglądów. Jednym z tematów podejmowanych niedawno w ramach aktualizacji zagadnienia wysokości płac były ustawowe poziomy wynagrodzenia minimalnego w całej UE, a także rokowania zbiorowe dotyczące wynagrodzeń.

Od 2006 r. Eurofound prowadzi badania na temat reprezentatywności europejskich organizacji partnerów społecznych działających na poziomie sektorowym, zgodnie z mandatem udzielonym przez Komisję Europejską.

Źródła

Sprawozdania ze zmian w życiu zawodowym

Eurofound dostarcza systematycznych i porównywalnych danych dotyczących krajowych systemów stosunków pracy oraz zmian w życiu zawodowym, z wykorzystaniem narzędzi monitorowania i sprawozdawczości oraz w oparciu o informacje przekazywane przez sieć korespondentów europejskich z 28 państw członkowskich i Norwegii.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Stosunki pracy

Subskrybuj

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2276)
 • Data
 • Ongoing work (8)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

  Receive updates

  Subscribe to updates on our work in the area of Stosunki pracy

  Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

  You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.