Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

13 Maj 2021

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym to zadowalający stan równowagi między pracą a życiem prywatnym jednRead more

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym to zadowalający stan równowagi między pracą a życiem prywatnym jednostki. Zapewnienie pracownikom lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w całym cyklu życia jest od wielu lat celem polityki UE, ponieważ ma to kluczowe znaczenie w zapewnieniu wszystkim zrównoważonej pracy. 

Read less

Ostatnie zmiany

Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year

The third round of Eurofound's e-survey, fielded in February and March 2021, sheds light on the social and economic...

Good news for gender equality as we exit the COVID-19 crisis?

The pandemic has had differential impacts on women. Raised consciousness about them must be applied to advance gender...

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality 11 March 2021, European Economic and Social Committee (EESC)...
Top

Dnia 26 kwietnia 2017 r. Komisja uruchomiła pakiet Europejskiego filaru praw socRead more

Dnia 26 kwietnia 2017 r. Komisja uruchomiła pakiet Europejskiego filaru praw socjalnych. Obejmuje on inicjatywę na rzecz wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Inicjatywa ta ma na celu rozwiązanie kwestii niedostatecznej obecności kobiet na rynku pracy oraz określa szereg nowych lub udoskonalonych minimalnych norm dotyczących urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i opiekuńczego.

Działalność Eurofound

Gromadzenie danych

W ramach europejskich badań jakości życia (EQLS) Eurofound dokonuje porównania państw pod względem godzenia pracy i życia rodzinnego, elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy oraz świadczenia wysokiej jakości usług opieki. Europejskie badania przedsiębiorstw (ECS) dostarczają danych na temat tego, jak przedsiębiorstwa wykorzystują szerokie zróżnicowanie rozwiązań w zakresie czasu pracy. Europejskie badania warunków pracy (EWCS) dotyczą organizacji czasu pracy w krajach UE oraz związanych z nią spraw, w tym elastycznych rozwiązań, preferencji w zakresie czasu pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Europejskie Obserwatorium Życia Zawodowego (EurWORK) dostarcza danych na temat warunków pracy oraz trwałej pracy, w tym bazę danych dotyczących wynagrodzeń, czasu pracy i sporów zbiorowych. Eurofound oszacowała również koszty gospodarcze i społeczne zróżnicowania poziomu zatrudnienia ze względu na płeć i może udostępniać informacje na temat tworzenia zatrudnienia w usługach opieki.

Wizualizacja danych

Główny temat: Foundation Focus na temat rozwiązań w dziedzinie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

23 grudnia 2016 r. – To wydanie Foundation Focus dotyczy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz niektórych czynników, które pomagają lub przeszkadzają pracownikom w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym. Jako że długość średniego czasu pracy stale maleje, w numerze tym pojawia się pytanie, czy równowaga między życiem zawodowym a prywatnym nadal ma znaczenie. W czym może pomóc dyrektywa w sprawie czasu pracy i jaką rolę ma polityka elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy? Jakiego konkretnego wsparcia potrzebują osoby odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi lub dorosłymi? Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest związana z innymi aspektami życia, w tym z potrzebą wysokiej jakości opieki nad dziećmi, rozwiązaniami w dziedzinie zróżnicowania poziomu zatrudnienia ze względu na płeć oraz sporządzaniem przepisów dotyczących starszych pracowników, którzy nie mogą kontynuować pracy w pełnym wymiarze godzin.
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Tworzenie rozwiązań dla wszystkich

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (300)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.