Enakost spolov

10 November 2021

Woman working in warehouse

Enako obravnavanje moških in žensk je temeljno načelo Evropske unije vse od njene vzpostavitve. Leta 1957 je bilo načelo enakega plačila za enako delo vključeno v Rimsko pogodbo. Od takrat evropske institucije redno znova potrjujejo to načelo z njegovim spodbujanjem kot temeljne vrednote EU.

Read more

Enako obravnavanje moških in žensk je temeljno načelo Evropske unije vse od njene vzpostavitve. Leta 1957 je bilo načelo enakega plačila za enako delo vključeno v Rimsko pogodbo. Od takrat evropske institucije redno znova potrjujejo to načelo z njegovim spodbujanjem kot temeljne vrednote EU.

Read less

Nedavne posodobitve

Live webinar: Gender equality – It’s not all about pay

Date: 10 November 2021 - Time: 10.00 – 11.00 GMT (11.00-12.00 CET) Hot on the heels of the European Parliament’s Gender...

Minimum wage – Yet another gender divide?

While the number of employees earning the minimum wage has increased across Europe over the last decade, spurred by...

Marking European Gender Equality Week

Coinciding with the European Parliament’s Gender Equality Week , Eurofound will be highlighting its most recent...
Top

To načelo je bilo v direktivi iz leta 1976 o enakem obravnavanju moških in žensk ponovno opredRead more

To načelo je bilo v direktivi iz leta 1976 o enakem obravnavanju moških in žensk ponovno opredeljeno. Ker vse več žensk vstopa na trg dela, EU in države članice znova potrjujejo svojo zavezo spodbujanju enakosti spolov, napredka na področju izobraževanja žensk ter napredka pri odpravljanju razlik med spoloma na področju plač in zaposlovanja. Z osredotočanjem na prihodnost je Evropska komisija kot referenčni okvir pripravila dokument o strateških prizadevanjih za enakost spolov za obdobje 2016–2019, v katerem je poudarjena potreba po večjem prizadevanju na vseh ravneh oblikovanja politike za izboljšanje enakosti spolov. Podpira tudi Evropski pakt za enakost spolov za obdobje 2011–2020. 

Delo Eurofounda

Eurofound izvaja vključevanje načela enakosti spolov, ki se vsesplošno uporablja za njegove raziskave na področju delovnih razmer, odnosov med delodajalci in delojemalci, sprememb na trgu dela, kakovosti življenja in javnih storitev. Me drugim so zajete teme, kot so plače in dohodkivarstvozaposlovanjedopustznanja in spretnosti ter usposabljanjeorganizacija deladelovni čas ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, in sicer z vidika spolov na različnih področjih Eurofoundovega dela, v vseevropskih raziskavah in pri rednem poročanju na nacionalni ravni.

Ključni prispevki

V nedavnem Eurofoundovem poročilu o vzorcih delovnega časa za trajnostno delo so z vidika spolov in različnih življenjskih obdobij proučene povezave med vzorci delovnega časa, usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja in preferencami glede delovnega časa na eni strani ter zdravjem in dobrim počutjem delavcev na drugi.

Eurofound je izvedel študijo, v kateri je proučil vzorce socialne mobilnosti v EU, pri čemer je obravnaval ovire za enake možnosti in politike za njihovo spodbujanje. Ločeno je analiziral vzorce socialne mobilnosti za moške in ženske, pri čemer je poudaril in izpostavil vse pomembnejše vzorce socialne mobilnosti, povezane s spolom, v različnih državah.  

V prejšnji študiji o razlikah v zaposlenosti med spoloma so bile proučene značilnosti in posledice razlik me spoloma pri udeležbi na trgu dela, pa tudi možnosti za odpravo teh razlik.

Publikacija: The gender employment gap: Challenges and solutions (Razlika v stopnji zaposlenosti med spoloma: izzivi in rešitve)

11. oktober 2016 – Udeležba žensk na trgu dela v Evropski uniji se je v zadnjih desetletjih povečala, pri čemer je leta 2014 presegla 70 %. Kljub temu so stopnje zaposlenosti in udeležbe žensk v skoraj vseh državah članicah še vedno nižje od zadevnih stopenj za moške. V tem poročilu se proučujejo glavne značilnosti in posledice razlik med spoloma pri udeležbi na trgu dela. Ugotovljeno je, da so leta 2013 skupni stroški nižje stopnje zaposlenosti žensk znašali 370 milijard EUR, kar ustreza 2,8 % BDP EU. V poročilu so obravnavane tudi politike in ukrepi za spodbujanje udeležbe žensk na trgu dela, ki bi bili lahko bistveni za odpravo razlik med spoloma.
The gender employment gap: Challenges and solutions (Razlika v stopnji zaposlenosti med spoloma: izzivi in rešitve)

Vse večja udeležba žensk na trgu dela je povzročila spremembe načina, na katerega evropske organizacije socialnih partnerjev rešujejo vprašanja enakosti spolov. Pri raziskavah je bila poudarjena tudi vloga socialnih partnerjev EU pri spodbujanju enakosti spolov v EU.

Evropski center za spremljanje delovnih mest analizira poklicno segregacijo po neenakosti med spoloma in v plačah. Neenakost spolov je vključena tudi v aktualne podatke o plačah in delovnem času v EU ter v redna poročila na nacionalni ravni prek Eurofoundovega Evropskega observatorija poklicnega življenja.

Podatki iz raziskave

Cilj Eurofoundove evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) je zagotoviti splošen pogled na položaj moških in žensk pri zaposlovanju v Evropi. V nedavnih vprašalnikih je vključevanje načela enakosti spolov pomembna tema. Raziskava proučuje širok spekter vprašanj, poklicne in sektorske razlike ter razlike v delovnem času in plačilu, pa tudi ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter zdravje in dobro počutje. Šesta raziskava EWCS, izvedena leta 2015, kaže neenakosti in razlike glede spola, zaposlitvenega statusa in poklica.

Evropska raziskava o kakovosti življenja (EQLS) zajema tudi razsežnost spolov v zvezi z vprašanji, kot so zaposlovanje, dohodek, izobraževanje, družinske obveznosti in obveznosti oskrbe, zdravje ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

V evropski raziskavi podjetij (ECS) so obravnavana vprašanja uravnotežene zastopanosti spolov v zvezi z delovnimi politikami in praksami v Evropi, vključno z delovnim časom in izrabo dopusta.

Indeks enakosti spolov

Eurofound sodeluje z Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE) pri temah, povezanih s spolom, podatki iz raziskav EWCS in EQLS pa se upoštevajo pri indeksu enakosti spolov inštituta EIGE.

Viri

Read less
  • Publications (622)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap