Den digitala åldern: möjligheter och utmaningar för arbete och sysselsättning

21 mars 2023

Människans förmåga att lagra, överföra och manipulera information har ökat enormt de senaste åren till följd av innovationer inom datorteknik och telekommunikatiRead more

Människans förmåga att lagra, överföra och manipulera information har ökat enormt de senaste åren till följd av innovationer inom datorteknik och telekommunikation. Informations- och kommunikationstekniken får betydande konsekvenser i nästan alla områden av ekonomin, och leder till att den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Arbetet, dess innehåll, organisation och utformning, samt lagstiftningen och skyddet i samband med arbete genomgår samtidigt en stor förändring i denna digitala ålder. Förändringarna leder också ofta till otydliga gränser mellan olika aspekter av arbetet och mellan arbete, anställning och aktiviteter utanför arbetet.

Read less

Senaste uppdateringar

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Ökningen av distansarbete: effekter på arbetsvillkor och arbetsbestämmelser

I denna rapport presenteras Eurofounds forskning om distansarbete under covid-19-pandemin 2020 och 2021. I rapporten...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...
Top

Politiska beslutsfattare behöver få kunskaper som hjälper dem att hantera frågor om effektiv reglering, hur det sociala skyddet i dess vidaste bemärkelse kan tillgodoses och hur man kan balansera kraven från företag, samhällen och enskilda när det gäller att utnyttja den stora potential somRead more

Politiska beslutsfattare behöver få kunskaper som hjälper dem att hantera frågor om effektiv reglering, hur det sociala skyddet i dess vidaste bemärkelse kan tillgodoses och hur man kan balansera kraven från företag, samhällen och enskilda när det gäller att utnyttja den stora potential som digitaliseringen erbjuder.

Europeiska kommissionen antog sin strategi för en inre digital marknad för Europa 2015 och lyfte fram den som en av sina politiska prioriteringar. Strategin kan skapa digitala möjligheter för medborgare och företag och dess mål är att stärka EU:s ställning som världsledande i den digitala ekonomin. Strategin är tänkt att öka tillgången till information, leda till jobb för dem som har rätt digitala färdigheter och omvandla de offentliga tjänsterna.  Eftersom delningsekonomin ökar runtom i EU försöker kommissionen att uppmuntra utvecklingen av nya och innovativa tjänster och samtidigt se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder. I kommissionens meddelande om den europeiska agendan för delningsekonomin 2016 klargörs bestämmelserna och de politiska rekommendationerna på detta område för medborgare, företag och medlemsstaterna.

Eurofounds arbete

Eurofound undersöker de bredare konsekvenserna för arbetsvillkoren, arbetslagstiftningen och bortom detta till följd av den ökande omfattningen och spännvidden av digitala tekniker på arbetsmarknaden.

Effekterna på sysselsättningen som banbrytande teknologi har på tjänsteområdet håller på att utredas. Eurofound undersöker också konsekvenserna av plattformsekonomin för arbetsmarknaden, och i synnerhet s.k. crowd employment (utkontrakteringen av arbetsuppgifter via internet till en grupp arbetstagare). Vidare fortsätter forskningen om arbets- och anställningsvillkoren för IKT-baserade mobila arbetstagare.

Arbetets och sysselsättningens art i den digitala åldern kommer att undersökas och fokus ligger på

Viktiga bidrag

I en rapport framtagen tillsammans med Internationella arbetsorganisationen (ILO) på temat ”arbete när som helst och var som helst” har man undersökt effekten av distansarbete och IKT-mobilt arbete på valda delar av arbetsvillkoren.

Eurofounds seminarieserie ger regeringar, fackföreningar och arbetsgivare möjlighet att diskutera utvecklingen av EU:s social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. Under 2016 var seminarieserien inriktad på effekterna av digitaliseringen på arbete och framtagningen av nationella agendor för bättre genomförande av digitala förändringar.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (122)
  • Data
  • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • In 2021, Eurofound will finalise and publish its 2020 work programme research on the impact of digitisation technologies on work organisation and working conditions and launch its online flagship resource on digitalisation.