Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Vydáno
26 Červen 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  90
  Ref. č.: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Katalogové číslo: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF17101
  Catalogue info

  Změny v oblasti povolání a nerovnost v odměňování: Evropský monitor pracovních míst 2017

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  V roce 2016, poněkud později než v jiných rozvinutých ekonomikách, se EU podařilo obnovit veškeré čisté ztráty pracovních míst od celosvětové finanční krize. Růst zaměstnanosti od roku 2013 se pouze mírně přiklání k dobře placeným místům; počty málo a středně placených míst také významně vzrostly. Nová pracovní místa bývají spíše práce na plný než částečný úvazek. První část šesté výroční zprávy Evropského monitoru pracovních míst se podrobněji zabývá změnami v zaměstnanosti na úrovni členských států a souhrnně na úrovni EU v období od druhého čtvrtletí roku 2011 do druhého čtvrtletí roku 2016. Druhá část zkoumá, jakou úlohu sehrávají povolání ve strukturování nerovnosti v odměňování v Evropě. Vyplývá z ní, že povolání mají sama o sobě vliv na nerovnost v odměňování, ale zároveň přenášejí vlivy dalších faktorů, jako je lidských kapitál a společenská třída. Rovněž uvádí, že dynamika povolání nebyla hnacím faktorem vývoje v oblasti nerovnosti v odměňování v posledních deseti letech, období intenzivních strukturálních změn na evropských trzích práce.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář