Anticipating and managing the impact of change

Zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci za rok 2020: Přeshraniční restrukturalizace

Report
Aktualizováno
22 Červenec 2021
Vydáno
10 Listopad 2020
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Klíčová zjištění

 • Přibližně jeden z 20 případů rozsáhlé restrukturalizace je nadnárodní a má dopad na činnosti nejméně ve dvou zemích. Účinky takových případů na zaměstnanost jsou obvykle mnohem větší a restrukturalizační procesy jsou v důsledku toho delší a složitější. Rozsáhlé nadnárodní restrukturalizace v EU vedou v průměru ke ztrátě 3 000 pracovních míst.
Read more
 • Přibližně jeden z 20 případů rozsáhlé restrukturalizace je nadnárodní a má dopad na činnosti nejméně ve dvou zemích. Účinky takových případů na zaměstnanost jsou obvykle mnohem větší a restrukturalizační procesy jsou v důsledku toho delší a složitější. Rozsáhlé nadnárodní restrukturalizace v EU vedou v průměru ke ztrátě 3 000 pracovních míst.
 • Veškerá restrukturalizační činnost je cyklická, přičemž vrcholy nastávají současně s recesí, nadnárodní restrukturalizační činnost je však na hospodářský cyklus zvláště citlivá. Četnost případů i jejich rozsah (v úbytku pracovních míst) se během hospodářského útlumu zvyšují relativně rychleji, včetně útlumu, k němuž došlo v důsledku krize COVID-19.
 • Krize COVID-19 vedla v prvních šesti měsících roku 2020 v porovnání s klouzavým průměrem ke zdvojnásobení ztráty pracovních míst z důvodu restrukturalizace. Dopady na pracovní trh jsou vysoce selektivní, přičemž téměř polovinu celkového počtu ohlášených zrušených pracovních míst představují dvě široká odvětví nejvíce dotčená opatřeními zaměřenými na omezení fyzického kontaktu – doprava (včetně letecké) a pohostinství a ubytování (v porovnání s méně než 10 % v „normálních“ dobách).
 • Schopnost evropských rad zaměstnanců ovlivňovat procesy restrukturalizace je omezená a tato omezení jsou zjevnější, pokud se nadnárodní rozhodování soustřeďuje spíše na celosvětové úrovni než na úrovni místní, vnitrostátní nebo unijní, jak je tomu stále častěji.
Read less

Souhrn

Tato zpráva se zaměřuje na dva cíle: zaprvé přezkoumat nedávnou restrukturalizační činnost v Evropské unii od ledna 2019 do a včetně prvních dopadů krize způsobené koronavirem (COVID-19). Druhou část představuje analýza nadnárodních případů restrukturalizace – těch, které se týkají pracovníků ve Read more

Tato zpráva se zaměřuje na dva cíle: zaprvé přezkoumat nedávnou restrukturalizační činnost v Evropské unii od ledna 2019 do a včetně prvních dopadů krize způsobené koronavirem (COVID-19). Druhou část představuje analýza nadnárodních případů restrukturalizace – těch, které se týkají pracovníků ve více než jedné zemi. Hlavním zdrojem obou analýz je databáze událostí Evropského monitoru pro restrukturalizaci, která od svého spuštění v roce 2002 shromáždila údaje o více než 25 000 rozsáhlých restrukturalizacích, včetně téměř 2 000 od začátku roku 2019.

Přezkum údajů o nadnárodních restrukturalizacích je doplněn přehledem případových studií založených na mezinárodním přemístění výroby. Cílem je zdůraznit druhy sporů, které vznikají, způsob, jakým restrukturalizaci řídí vedení a sociální partneři, a jaké jsou důsledky pro dotčené pracovníky.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Last updated date: 
  22 Črv 2021
  Počet stran: 
  48
  Ref. č.: 
  EF20024
  ISBN: 
  978-92-897-2110-3
  Katalogové číslo: 
  TJ-AL-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/581084
  Catalogue info

  Zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci za rok 2020: Přeshraniční restrukturalizace

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2020), ERM report 2020: Restructuring across borders, European Restructuring Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF20024EN1
  Catalogue info

  Zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci za rok 2020: Přeshraniční restrukturalizace

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 2: Top five offshoring cases, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 3: Cases of announced job loss and job creation in the car components subsector in Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 4: Top five cases of announced job loss, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 5: Top five cases of announced job creation, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 6: Amazon full-time employee headcount, selected Member States and the UK, 2020
  Table 7: Largest COVID-19-related announced job loss restructuring cases, EU27 (national) and worldwide (transnational), March–June 2020
  Table 8: Sector and location details of nine transnational offshorings studied

  Table A1: MNEs with most restructuring cases, 2005–Q2 2020
  Table A2: MNEs with most restructuring cases (2005–Q2 2020) – geographical distribution of employment, 2005–2019

  List of graphs

  Figure 1: Change in full-time and part-time employment (in thousands), quarterly year on year, 2009–2019, EU27
  Figure 2: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 3: Announced job loss cases (%), by restructuring type, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 4: Origin and destination countries for offshoring, selected Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 5: Breakdown of restructuring type by company size, EU27, Norway and the UK, 2008–Q2 2020
  Figure 6: Case count and announced job loss and job creation in national restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 7: Case count and announced job loss in transnational restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 8: Announced job loss distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, EU27, Norway and the UK, Q2 2020
  Figure 9: Announced job loss (%) distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, by sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 10: Transnational share of ERM cases (%), 2005–Q2 2020
  Figure 11: Transnational restructurings – total announced job loss and as share of job loss in national cases, 2005–2020
  Figure 12: Restructuring cases (%), by job-loss size category and time frame, 2005–Q2 2020
  Figure 13: Transnational and national restructuring cases (%), by restructuring type, 2005– Q2 2020
  Figure 14: Restructuring job loss in national and transnational restructurings (%), by broad sector, 2005–Q2 2020

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor (ERM) has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This publication series include the ERM reports, as well as blogs, articles and working papers on restructuring-related events in the EU27 and Norway.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář