Anticipating and managing the impact of change

ERM-rapport 2020: Omstrukturering på tværs af grænser

Report
Opdateret
22 juli 2021
Udgivet
10 november 2020
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Væsentlige konklusioner

 • Ca. 1 ud af 20 tilfælde af større omstruktureringer er transnationalt og påvirker dermed aktiviteterne i mindst to lande. Beskæftigelseseffekterne i sådanne tilfælde har tendens til at være langt større, og der er en tendens til, at omstruktureringsprocesserne er længerevarende og mere komplekse. Større transnationale omstruktureringer i EU indebærer i gennemsnit et jobtab på 3 000.
Read more
 • Ca. 1 ud af 20 tilfælde af større omstruktureringer er transnationalt og påvirker dermed aktiviteterne i mindst to lande. Beskæftigelseseffekterne i sådanne tilfælde har tendens til at være langt større, og der er en tendens til, at omstruktureringsprocesserne er længerevarende og mere komplekse. Større transnationale omstruktureringer i EU indebærer i gennemsnit et jobtab på 3 000.
 • Al omstruktureringsaktivitet er konjunkturfølsom og topper dermed i tider med recession, men transnational omstruktureringsaktivitet er særlig følsom for konjunkturudviklingen. Både hyppigheden af tilfælde og omfanget af tilfælde (jobtab) stiger relativt hurtigere i økonomiske nedgangsperioder, herunder krisen som følge af covid-19.
 • I de første seks måneder af 2020 har covid-19-krisen medført en fordobling af det omstruktureringsrelaterede jobtab sammenlignet med det rullende gennemsnit. Konsekvenserne for arbejdsmarkedet har været meget blandede. De to brede sektorer, der har været mest påvirket af foranstaltningerne til fysisk afstand — transport (herunder lufttransport) samt hoteller og restauranter — tegner sig for næsten halvdelen af det samlede indberettede jobtab (i forhold til under 10 % under "normale" forhold).
 • Europæiske samarbejdsudvalg har kun begrænset mulighed for at påvirke omstruktureringsprocesser, og de begrænsninger fremstår tydeligere, når multinationale selskaber koncentrerer beslutningstagningen på globalt plan — i stedet for på lokalt og nationalt plan eller på EU-plan — hvilket i stigende grad er tilfældet.
Read less

Resumé

Denne rapport har et dobbelt fokus. Først gennemgås den seneste omstruktureringsaktivitet i EU fra januar 2019 og frem til og med de første konsekvenser af covid-19-krisen. I den anden del fremlægges en analyse af transnationale omstruktureringseksempler — dem, der påvirker arbejdstagere i mere eRead more

Denne rapport har et dobbelt fokus. Først gennemgås den seneste omstruktureringsaktivitet i EU fra januar 2019 og frem til og med de første konsekvenser af covid-19-krisen. I den anden del fremlægges en analyse af transnationale omstruktureringseksempler — dem, der påvirker arbejdstagere i mere end ét land. Den vigtigste kilde til begge analyser er hændelsesdatabasen hos Den Europæiske Overvågning af Omstrukturering, der indeholder oplysninger om mere end 25 000 større omstruktureringer, der har fundet sted, siden databasen blev etableret i 2002, heraf næsten 2 000 siden begyndelsen af 2019.

Gennemgangen af dataene om transnationale omstruktureringer suppleres af et resumé af casestudier om udflytning af produktion til andre lande. Formålet er at kaste lys over de konflikttyper, der opstår, hvordan omstrukturering håndteres af ledelsen og arbejdsmarkedets parter, og hvad resultatet er for de berørte arbejdstagere.

Read less

Formater

 • Rapport

  Last updated date: 
  22 jul 2021
  Antal sider: 
  48
  Referencenr.: 
  EF20024
  ISBN: 
  978-92-897-2110-3
  Katalognr.: 
  TJ-AL-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/581084
  Catalogue info

  ERM-rapport 2020: Omstrukturering på tværs af grænser

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2020), ERM report 2020: Restructuring across borders, European Restructuring Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF20024EN1
  Catalogue info

  ERM-rapport 2020: Omstrukturering på tværs af grænser

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 2: Top five offshoring cases, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 3: Cases of announced job loss and job creation in the car components subsector in Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 4: Top five cases of announced job loss, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 5: Top five cases of announced job creation, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 6: Amazon full-time employee headcount, selected Member States and the UK, 2020
  Table 7: Largest COVID-19-related announced job loss restructuring cases, EU27 (national) and worldwide (transnational), March–June 2020
  Table 8: Sector and location details of nine transnational offshorings studied

  Table A1: MNEs with most restructuring cases, 2005–Q2 2020
  Table A2: MNEs with most restructuring cases (2005–Q2 2020) – geographical distribution of employment, 2005–2019

  List of graphs

  Figure 1: Change in full-time and part-time employment (in thousands), quarterly year on year, 2009–2019, EU27
  Figure 2: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 3: Announced job loss cases (%), by restructuring type, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 4: Origin and destination countries for offshoring, selected Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 5: Breakdown of restructuring type by company size, EU27, Norway and the UK, 2008–Q2 2020
  Figure 6: Case count and announced job loss and job creation in national restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 7: Case count and announced job loss in transnational restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 8: Announced job loss distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, EU27, Norway and the UK, Q2 2020
  Figure 9: Announced job loss (%) distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, by sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 10: Transnational share of ERM cases (%), 2005–Q2 2020
  Figure 11: Transnational restructurings – total announced job loss and as share of job loss in national cases, 2005–2020
  Figure 12: Restructuring cases (%), by job-loss size category and time frame, 2005–Q2 2020
  Figure 13: Transnational and national restructuring cases (%), by restructuring type, 2005– Q2 2020
  Figure 14: Restructuring job loss in national and transnational restructurings (%), by broad sector, 2005–Q2 2020

Forskning udført forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og offentliggjort efterfølgende kan omfatte data vedrørende de 28 EU-medlemsstater. Efter denne dato tager forskningen kun højde for de 27 EU-medlemsstater (EU-28 minus Det Forenede Kongerige), medmindre andet anføres.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar