COVID-19

Ζωή, εργασία και COVID-19: Πρώτα πορίσματα – Απρίλιος 2020

Report
Δημοσιευμένο
6 Μάιος 2020
pdf
Μορφότυποι
Συντάκτης (συντάκτες): 
Eurofound

Βασικά πορίσματα

  • Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία διαπιστώνουν τις βαρύτερες επιπτώσεις στην ευημερία τους. Για ορισμένες χώρες τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά, καθώς στη Γαλλία η ικανοποίηση από τη ζωή βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με έρευνες που διεξήχθησαν πριν από την υγειονομική κρίση.
Read more
  • Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία διαπιστώνουν τις βαρύτερες επιπτώσεις στην ευημερία τους. Για ορισμένες χώρες τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά, καθώς στη Γαλλία η ικανοποίηση από τη ζωή βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με έρευνες που διεξήχθησαν πριν από την υγειονομική κρίση.
  • Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους ανησυχούν για το μέλλον τους συνεπεία της κρίσης του COVID-19, ενώ μόλις το 45% των συμμετεχόντων αισθάνονται αισιόδοξοι. Σε αντίθεση με έρευνες που διεξήχθησαν πριν από την πανδημία, σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελλάδα το ποσοστό των αισιόδοξων μειώθηκε κάτω του μέσου όρου σε επίπεδο ΕΕ.
  • Τα ποσοστά των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την ΕΕ και τις εθνικές τους κυβερνήσεις έχουν μειωθεί δραματικά, ιδίως μάλιστα σε κράτη μέλη κατά παράδοση φίλα διακείμενα προς την ΕΕ, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία , γεγονός που εγείρει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την εικαζόμενη από τους πολίτες δράση της ΕΕ κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
  • Πάνω από το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων σε ολόκληρη την ΕΕ στο παρόν στάδιο της έρευνας αναφέρει ότι έχει χάσει την εργασία του, είτε προσωρινώς (23%) είτε μονίμως (5%) , ενώ περισσότερο έχουν πληγεί οι νέοι. Οι μισοί εργαζόμενοι Ευρωπαίοι διαπιστώνουν επίσης μειώσεις του ωραρίου τους, ιδίως στη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Οι λιγότερες περιπτώσεις μείωσης του ωραρίου εργασίας αναφέρονται στις σκανδιναβικές χώρες.
  • Σχεδόν το 40% των Ευρωπαίων αναφέρει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία – τα σχετικά ποσοστά έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τα αναφερόμενα στις έρευνες που διεξήχθησαν πριν από την υγειονομική κρίση. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι αδυνατούν να διατηρήσουν το υφιστάμενο βιοτικό τους επίπεδο για πάνω από τρεις μήνες χωρίς εισόδημα. Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δραματική για τα τρία τέταρτα των ανέργων που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα για πάνω από τρεις μήνες, καθώς το 82% δηλώνει ότι το νοικοκυριό τους αντιμετωπίζει δυσκολίες για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες.
Read less

Περίληψη

Σε διάστημα μόλις λίγων εβδομάδων, η πανδημία COVID-19 που προκλήθηκε από τον νέο κορονοϊό άλλαξε ριζικά τις ζωές των ανθρώπων ανά την υφήλιο. Εκτός από τις καταλυτικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που επλήγησαν από τον ιό, η πανδημία COVID-19 προκάλεσε σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή και στηRead more

Σε διάστημα μόλις λίγων εβδομάδων, η πανδημία COVID-19 που προκλήθηκε από τον νέο κορονοϊό άλλαξε ριζικά τις ζωές των ανθρώπων ανά την υφήλιο. Εκτός από τις καταλυτικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που επλήγησαν από τον ιό, η πανδημία COVID-19 προκάλεσε σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή και στην εργασία, καθώς έπληξε καίρια τη σωματική και την ψυχική ευημερία των ανθρώπων. Στις 9 Απριλίου το Eurofound δρομολόγησε μια ευρείας κλίμακας διαδικτυακή έρευνα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής με στόχο την αποτύπωση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Η έρευνα με τίτλο «Ζωή, εργασία και COVID-19» επιδιώκει να διερευνήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στην ευημερία, την εργασία και την τηλεργασία, καθώς και στην οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων. Η έρευνα περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήματα που απευθύνονται σε άτομα διάφορων ηλικιακών ομάδων και συνθηκών ζωής. Τα περισσότερα ερωτήματα βασίζονται στην Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής στην Ευρώπη (EQLS) και στην Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS) του Eurofound, ενώ άλλα ερωτήματα είναι νέα ή προήλθαν από άλλες πηγές, όπως οι στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC).

Read less

Μορφότυποι

Part of the series

  • COVID-19

    Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, conducted in three rounds – in April and July 2020 and in March 2021. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου