Working conditions and sustainable work

Casual work: Characteristics and implications

Report
Avaldatud
20 Detsember 2019
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine
Autor(id): 
Biletta, Isabella

Kokkuvõte

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers soRead more

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workers’ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  48
  Viitenumber: 
  EF18044
  ISBN: 
  978-92-897-1992-6
  Katalooginumber: 
  TJ-04-19-676-EN-N
  DOI: 
  10.2806/63115
  Catalogue info

  Casual work: Characteristics and implications

  Autor(id): 
  Biletta, Isabella

  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment.

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2019), Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF18044EN1
  Catalogue info

  Juhutöö: omadused ja mõju

  Autor(id): 
  Eurofound

  Nii lühiajaline kui ka nõudel juhutöö aitab muuta tööturu paindlikumaks ja seetõttu kasutatakse seda kogu Euroopas üha enam. Mõnes riigis hõlmab see lisaks juhutöölepingutele ka muud liiki lepinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist. Kuigi juhutöö pakub eeliseid nii tööandjatele kui ka töötajatele, käsitletakse seda sageli nii ELi kui ka liikmesriikide tasandi poliitilistes aruteludes mõnele töötajarühmale kaasnevate negatiivsete tagajärgede tõttu. Juhutöö mõju hõlmab majanduslikku ebakindlust ja tööaja ettearvamatust, mis omakorda mõjutavad töötajate tervist, heaolu ja sotsiaalkindlustust. Tööturu seisukohast tekitab juhutöö probleeme seoses haavatavate rühmade inimväärse sotsiaalse kaasamisega, tööturu killustatusega ning töö killustatuse ja ajude äravoolu üldisemate suundumustega. Nende probleemide lahendamiseks on juba võetud teatud poliitikameetmeid; aruandes on esitatud täiendavad poliitikajuhised.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar