Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Avaldatud
13 Mai 2019
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  80
  Viitenumber: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Katalooginumber: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF180411
  Catalogue info

  Töötingimused ja töötajate tervis

  Autor(id): 
  Eurofound

  Aruandes käsitletakse Euroopa töötingimuste uuringu andmete alusel töötingimusi ja nende mõju töötajate tervisele. Töö kestlikkuse tagamine rahvastiku vananedes tähendab, et tööturul peab olema rohkem inimesi ja nad peavad suutma püsida seal kauem. Aruandes uuritakse töökohustuste ja tööressursside vastastikmõju – töökohustused võivad suurendada väsimust ning tööressursid töötajate osalemist ja heaolu. Tähelepanekud näitavad, et füüsikalised riskid ei ole suurenenud, kuid on endiselt olulised, kuid emotsionaalsed nõudmised on kasvanud, mis rõhutab tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide suurenevat tähtsust. Aja jooksul toimunud muudatused viitavad, et kuigi halva tervise risk seondub eelkõige teatud elukutsetega, puutuvad ka tavaliselt kaitstud ametikohtadel töötajad üha enam kokku riskidega, mis võivad mõjutada töötajate tervist ja heaolu.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar