Living conditions and quality of life

Juurdepääs hooldusteenustele: alusharidus ja lapsehoid, tervishoid ja pikaajaline hooldus

Report
Avaldatud
8 Oktoober 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Peamised tähelepanekud

 • Probleemid, mitte ainult rahuldamata vajadused. Lõppkokkuvõttes võivad inimeste hooldusvajadused saada rahuldatud, kuid nad kogevad protsessi vältel raskusi.
Read more
 • Probleemid, mitte ainult rahuldamata vajadused. Lõppkokkuvõttes võivad inimeste hooldusvajadused saada rahuldatud, kuid nad kogevad protsessi vältel raskusi.
 • Taskukohasus on peamine tõke, kuid hooldusteenuste maksumuse vähendamine ei lahenda seda probleemi, kui ei võeta laiemalt arvesse leibkonna sissetulekut ja kulutusi.
 • Juurdepääsuõiguse tõhusaks jõustamiseks on oluline keskenduda eri tahkudele kogu protsessi vältel, alates vajaduste tuvastamisest kuni nende rahuldamiseni ning leibkonna, organisatsiooni ja ühiskonna tasandi tegurite käsitlemiseni.
 • Paljud inimesed ei kasuta alushariduse ja lapsehoiu teenust ega pikaajalise hoolduse teenust, sest nad kasutavad mitteametlikke hooldusteenuseid, kuid nad võiksid neid teenuseid kasutada, kui need oleksid taskukohasemad, paremini kohandatud või kvaliteetsemad.
 • Et suurendada vastupidavust majandusšokkide suhtes, peaks juurdepääs tervishoiuteenustele sõltuma vähem sissetulekust ja tööhõivest.
Read less

Kokkuvõte

Euroopa sotsiaalõiguste sambas tõstetakse esile kvaliteetsetele hooldusteenustele juurdepääsu õigust. See aruanne keskendub kolme liiki hooldusteenustele: alusharidus ja lapsehoid, tervishoid ja pikaajaline hooldus. Juurdepääs neile teenustele on aidanud vähendada ebavõrdsust kogu elutsükli välteRead more

Euroopa sotsiaalõiguste sambas tõstetakse esile kvaliteetsetele hooldusteenustele juurdepääsu õigust. See aruanne keskendub kolme liiki hooldusteenustele: alusharidus ja lapsehoid, tervishoid ja pikaajaline hooldus. Juurdepääs neile teenustele on aidanud vähendada ebavõrdsust kogu elutsükli vältel ning saavutada naiste ja puuetega inimeste võrdõiguslikkus. Tuginedes Eurofoundi korrespondentide võrgustiku andmetele ja Eurofoundi uuringutele, annab aruanne ülevaate hetkeolukorrast ELi liikmesriikides, Norras ja Ühendkuningriigis, tuues välja hooldusteenuste kasutuselevõtu tõkked ja elanikkonnarühmade erinevad juurdepääsuprobleemid. Aruanne keskendub eriti kolmele valdkonnale, mis aitavad teenustele juurdepääsu parandada: puuete või hariduslike erivajadustega laste alusharidus ja lapsehoid, e-tervishoid ja asendushooldus.

Read less

Formats and languages

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  88
  Viitenumber: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Katalooginumber: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Juurdepääs hooldusteenustele: alusharidus ja lapsehoid, tervishoid ja pikaajaline hooldus

  Vormingud

  Väljaande viide: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Juurdepääs hooldusteenustele: alusharidus ja lapsehoid, tervishoid ja pikaajaline hooldus

  Autor(id): 
  Eurofound

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Uuringud, mis tehti enne Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja avaldati hiljem, võivad sisaldada andmeid 28 ELi liikmesriigi kohta. Pärast seda kuupäeva võetakse uuringutes arvesse ainult 27 ELi liikmesriiki (EL 28 miinus Ühendkuningriik), kui ei ole märgitud teisiti.

Käesolevas aruandes esitatakse enne COVID-19-puhangut veebruaris 2020 Euroopas tehtud uuringu tulemused. Seetõttu ei arvestata puhangut tulemustes.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar