Digiajastu töö ja töövormide väljavaated ning probleemid

20 Aprill 2021

Tänu arvuti- ja sidetehnoloogia uuendustele on inimkonna infosalvestuse, -ülekande ja käsitlemise võimekus viimastel aastatel plahvatuslikult suurenenud.  Uus info- ja sidetehnoloogia mõjutab oluliselt peaaegu kõiki majandusvaldkondi, mis omakorda kiirendab tehnikamuudatuste tempoRead more

Tänu arvuti- ja sidetehnoloogia uuendustele on inimkonna infosalvestuse, -ülekande ja käsitlemise võimekus viimastel aastatel plahvatuslikult suurenenud.  Uus info- ja sidetehnoloogia mõjutab oluliselt peaaegu kõiki majandusvaldkondi, mis omakorda kiirendab tehnikamuudatuste tempot. Ka töö sisu ja korraldus, planeerimine, regulatsioon ja töökaitse teisenevad digiajastul märkimisväärselt. Piirid töö eri viiside ning töötamise, tööhõive ja eraelu vahel on kõigi nende muutuste tõttu hägustumas.

Read less

Viimased uuendused

Sign up now - #AskTheExpert webinar: Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment?

Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment? 20 April, 11.00 – 12.00 CET...

Telework, ICT-based mobile work in Europe: Trends, challenges and the right to disconnect

Telework, ICT-based mobile work in Europe: Trends, challenges and the right to disconnect 11 March 2021 - EMCO virtual...

Working remotely: An overview of trends, opportunities, challenges and risks

Working remotely: An overview of trends, opportunities, challenges and risks 9 March 2021 Presentation by Irene Mandl,...
Top

Poliitikakujundajad peavad omandama teadmisi, et tõhusalt reguleerida sotsiaalkaitset selle kõige üldisemas tähenduses ning tasakaalustada ettevõtete, ühiskonna ja üksikisikute nõudmisi digiajastu potentsiaali rakendamisel.

Read more

Poliitikakujundajad peavad omandama teadmisi, et tõhusalt reguleerida sotsiaalkaitset selle kõige üldisemas tähenduses ning tasakaalustada ettevõtete, ühiskonna ja üksikisikute nõudmisi digiajastu potentsiaali rakendamisel.

Euroopa Komisjon võttis 2015. aastal vastu digitaalse ühtse turu strateegia ja asetas selle oma poliitiliste prioriteetide hulka. Strateegia pakub kodanikele ja ettevõtetele digivõimalusi, et tugevdada Euroopa Liidu juhtpositsiooni maailma digimajanduses. Eesmärk on suurendada juurdepääsu infole, tekitada vajalike digioskustega isikutele töökohti ja muuta avalikke teenuseid.  Jagamismajandus Euroopa Liidus üha laieneb ja Euroopa Komisjon soovib tõhustada uute innovatiivsete teenuste arendamist, tagades ühtlasi piisavad kaitsemeetmed. Komisjoni 2016. aasta teatises Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta selgitatakse kodanikele, ettevõtjatele ja liikmesriikidele selle valdkonna eeskirju ja poliitikasoovitusi.

Eurofoundi töö

Eurofound vaatleb töötingimustele ja tööseadusandlusele avalduvaid laiemaid tagajärgi ning mis toimub tööturul digitehnoloogia ulatusliku kasvu tagamail. 

Uuritakse, kuidas teenuste radikaalselt muutuvad tehnoloogiad mõjutavad töövorme. Eurofound analüüsib ka platvormimajanduse, eelkõige rahvatöö mõjuilminguid tööturul. Jätkub info- ja sidetehnoloogial põhineva liikuvusega töötajate töötamise ja töövormide tingimuste uurimine.

Digiajastu töö ja töövormide laadi uurimisel keskendutakse järgmisele:

Põhipanus

Eurofoundi ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ühisaruanne, mis käsitleb töötamist mis tahes ajal ja kohas, uurib kaugtöö ning info- ja sidetehnoloogial põhineva liikuvusega töö mõju mõnedele töötingimuste aspektidele.

Eurofoundi fondi seminaride sari pakub valitsustele, ametiühingutele ja tööandjatele võimalust arutleda Euroopa Liidu sotsiaal-, tööhõive ja tööga seotud poliitika üle. 2016. aastal keskendus fondi seminaride sari töö digitaalseks muutumisele ja riiklike tegevuskavade koostamisele, et digiajastu muudatusi paremini rakendada.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digiajastu töö ja töövormide väljavaated ning probleemid

Liitu meie uudiskirjaga!

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (88)
  • Data
  • Ongoing work (12)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • The employment impact of automation

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digiajastu töö ja töövormide väljavaated ning probleemid

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.