Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Julkaistu
26 kesäkuu 2017
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Yhteenveto

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  90
  Viitenumero: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Julkaisunro: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Muodot

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF17101
  Catalogue info

  Ammatilliset muutokset ja palkkaerot – European Jobs Monitor 2017

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Vuonna 2016 eli jonkin verran myöhemmin kuin muut kehittyneet taloudet EU sai nettomääräisesti takaisin kaikki maailmanlaajuisen finanssikriisin myötä menetetyt työpaikat. Työllisyyden kasvussa on vuodesta 2013 alkaen ollut vain vaatimattomasti vinoutumista hyväpalkkaisten työpaikkojen suuntaan. Myös pienipalkkaiset ja keskipalkkaiset työpaikat ovat lisääntyneet vakaasti. Uudemmat työpaikat ovat yhä todennäköisemmin kokoaikaisia osa-aikaisten sijaan. Kuudennen vuotuisen European Jobs Monitor -raportin ensimmäisessä osassa tarkastellaan yksityiskohtaisesti työllisyyden muutoksia vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen ja vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen välisenä aikana kussakin jäsenvaltiossa erikseen ja koko EU:n tasolla. Toisessa osassa tutkitaan ammattien osuutta palkkaerojen jäsentymiseen Euroopassa. Siinä todetaan, että ammatit sinänsä vaikuttavat palkkaeroihin ja niiden kautta välittyy muiden tekijöiden, kuten henkisen pääoman ja yhteiskuntaluokan vaikutus palkkaeroihin. Lisäksi siinä todetaan, että ammatillinen dynamiikka ei ole edistänyt palkkaerojen kehittymistä viime vuosikymmenellä, jolloin Euroopan työmarkkinat kävivät läpi voimakkaita rakennemuutoksia.

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti